Diplomuddannelsen i ledelse for psykologer aflyses

 I

På baggrund af en GF beslutning i 2018 har DP arbejdet for at udvikle en lederuddannelse for psykologer. Første skridt handlede om at undersøge kundegrundlaget for en uddannelse i ledelse samt en nærmere afklaring af hvilke motivationer og barrierer, der kan være for at vælge ledelsesvejen, når man er psykolog. Dette udmøntede sig i rapporten: ”Psykologer i ledelse – Barrierer og motivationer for at vælge ledelse som karrierevej samt interesse for videreuddannelse blandt medlemmer”.

Herfra iværksatte DP et arbejde mod etablering af en diplomuddannelse i ledelse målrettet psykologer. Diplomuddannelsen blev udviklet og planlagt i samarbejde med DTU. Der blev åbnet op for tilmelding i marts 2020. På baggrund af få tilmeldinger ved tilmeldingsfristens udløb, og situationen i perioden med COVID-19 og de udfordringer, det har givet mange medlemmer ift. tilstedeværelse på kurser etc., besluttede man af to omgange at rykke diplomuddannelsens opstart. Senest blev den rykket frem til august/september 2021. Derudover fik man godkendt modul 1 om ‘Organisation, udvikling og samskabelse’ til specialistuddannelsen i A&O. På trods af forskellige og intensive indsatser har det ikke været muligt at få nok tilmeldte til uddannelsen. Det er derfor besluttet at nedlægge diplomuddannelsen i ledelse for psykologer. DP ønsker fortsat at arbejde for at flere psykologer vælger ledelse, men det bliver via andre former for karriereunderstøttende tiltag.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge