DP får tabte tillæg tilbage til medlem

 I

I forbindelse med jobskifte aftalte et medlem med sin nye arbejdsgiver at beholde samme løn som i det gamle job. Men da kontrakten skulle underskrives var to tillæg forsvundet. Det er en god idé at kontakte DP, før du skriver under på ny kontrakt.

Video og tekst af Nana Lykke, webredaktør

Et af foreningens medlemmer aftalte i forbindelse med et jobskifte med sin kommende arbejdsgiver, at hun skulle beholde sin løn, som bestod af grundløn og to tillæg. Det mente lederen ikke var et problem, og medlemmet accepterede på det grundlag at tiltræde stillingen. Men da hun fik kontrakten fra HR-afdelingen indeholdt den ikke de lovede tillæg på 4.500 pr. måned. Medlemmet tog derfor kontakt til Dansk Psykolog Forening.

En forhandlingskonsulent fra DP kontaktede HR-afdelingen i den pågældende virksomhed og anførte, at når der er aftalt en løn i forbindelse med et jobtilbud, så skal arbejdsgiveren naturligvis leve op til den aftale. HR meddelte til DP, efter at have vendt sagen med med den lokale ledelse, at man alligevel agtede at give de aftalte tillæg.

Kontakt altid DP før jobskifte

– Det er altid en god ide at kontakte DP, når der skal forhandles løn ved jobskifte og inden du siger dit nuværende job op, siger Kim Rønsholt. Han er en af foreningens forhandlingskonsulenter, der hver måned hjælper psykologer med lønforhandlingen eller gennemgang af kontrakten.

– Der er mange psykologer, der skifter job, og det er vigtigt at sikre sig en god løn fra starten, for senere kan det være svært at få lønstigning, fordi der ikke er så mange penge at gøre godt med i lokallønsforhandlingerne.

Ved offentlig ansættelse er det Dansk Psykolog Forening, der forhandler lønnen for medlemmerne – eller den lokale tillidsrepræsentant, hvis der er en sådan på arbejdspladsen. På det private område er det medlemmet selv, der forhandler, men DP hjælper forud for forhandlingen med, hvilke krav man kan stille og efter forhandlingen med at gennemgå kontrakten.

– På det offentlige område er grundløn og pension reguleret i overenskomsten, så her hjælper vi medlemmet med at få den løn, der svarer til de kompetencer og kvalifikationer medlemmet har.

– På det private område er der mange ting, man skal tage højde for, fx forbedrede barselsvilkår, uddannelse, ekstra feriedage og også retten til lønforhandling, som ikke bare er givet, siger Kim Rønsholt.

Du kan læse meget mere om løn og forhandlingskrav på vores rådgivningssider, hvor du også finder en film om, hvordan DP hjælper dig. Læs mere om løn her.

Ring på 35 26 99 55 eller skriv til dp@dp.dk. Ved kontraktgennemgang hjælper vi fra dag til dag, når det er muligt.

Kontakt altid DP, før du skriver under

Kim Rønsholt, forhandlingskonsulent i DP

– Det er meget vigtigt at få noget på skrift, inden man siger sit nuværende job op eller siger ja til nyt job, siger Kim Rønsholt.

– Det er vigtigt at sikre sig en god løn fra starten, for senere kan det være svært at få lønstigning, fordi der ikke er så mange penge at gøre godt med i lokallønsforhandlingerne.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge