DP hjælper med at afdække forskningsindsatser

 I

Dansk Psykolog Forening har for nyligt deltaget i en afdækning af forskningsindsatser og forskningsmæssige mangler inden for psykiatriområdet.

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har bestilt undersøgelsen af de forskningsmæssige aspekter inden for psykiatriområdet  hos COWI. Den skal danne grundlag for, at der senere på året udarbejdes en ny forskningsstrategi for indsatser for mennesker med psykiske lidelser. Dette sker i regi af Regeringens Handlingsplan for Psykiatri fra maj 2014 og Psykiatriudvalgets anbefalinger fra oktober 2013. Den nye nationale forskningsstrategi kommer til at rumme indsatser for børn og voksne med psykiske lidelser. Det kan være inden for områder som behandlingspsykiatrien og praksisområdet og ift. psykosociale, rehabiliterende og pædagogiske indsatser.

Målet med undersøgelsen er at få viden om den eksisterende forskning inden for psykologi og psykiatri samt om vidensbehov og evt. videnshuller på psykiatriområdet. I Dansk Psykolog Forenings tilbagemelding til COWI blev der lagt særlig vægt på behovet for yderligere forskning inden for følgende områder: psykoterapi, psykiatri, praksisområdet, det kommunale børne- og ungdomsområde (inkl. PPR), ældreområdet og det neuropsykologiske felt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge