Dansk Psykolog Forening hjælper ved sygdom

 I

Spørgsmålene kan være mange, hvis du er blevet syg. Mister du dit arbejde? Kan du selv gøre noget for at undgå det? Kan din arbejdsgiver gøre noget? Kontakt Dansk Psykolog Forening, vi hjælper dig under hele forløbet.

Af Nana Lykke, webredaktør

– Det er vigtigt, at du kontakter Dansk Psykolog Forening, hvis du bliver syg. Vi giver sparring om, hvordan du skal forholde dig til din arbejdsgiver, og vi hjælper dig med at holde styr på processen, så du kan bruge energien på at blive rask. Vi kan også være med til at sikre en god dialog med arbejdsgiver. Opfordringen kommer fra en af DP’s konsulenter i forhandlingsafdelingen, Kira Hjul Hallberg. Hun hjælper bl.a. psykologer i forbindelse med sygefravær på jobbet.

– Hver enkelt sag er forskellig, men for de fleste er det vigtigt at blive bekendt med reglerne på området. Ofte hjælper vi også med at få overblik over, hvornår man tidligst risikerer at blive sagt op, så det bliver synliggjort, at der faktisk er en rimelig periode at blive rask i.

– Der kan være mange forskellige spørgsmål som: Hvilke rettigheder har jeg, hvad må arbejdsgiver gøre, hvordan kan jeg sikre mit job, osv. Fælles for de psykologer, der beder os om hjælp, er, at de har brug for sparring og vejledning. Og det giver dem en tryghed, at vi holder styr på netop deres sag.

Husk sygemelding

– Hvis du bliver syg, skal du følge de regler, der er på arbejdspladsen om sygemelding. Det kan nemlig være fyringsgrund, hvis du bliver væk fra arbejdet uden at fortælle, at du er syg. Men du er ikke forpligtet til at fortælle, hvad du fejler, siger Kira Hjul Hallberg.

– I nogle situationer kan det dog være til din fordel, at din arbejdsgiver ved, hvad sygemeldingen drejer sig om, fordi det kan være lettere for arbejdsgiver at hjælpe dig tilbage igen. Vær også opmærksom på, at en god relation eller dialog med ledelsen kan være med til at sikre, at du bevarer dit arbejde.

Du skal indkaldes til sygesamtale

Hvis sygemeldingen er af længere varighed, bliver man indkaldt til en sygesamtale med sin arbejdsgiver.

– Ideen med en sygesamtale er en uformel snak med din arbejdsgiver om, hvordan det går og hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet. Arbejdsgiveren er forpligtet til at indkalde dig til sygesamtale indenfor fire uger, men interne regler på arbejdspladsen kan betyde, at du bliver indkaldt tidligere. Hvis du er for syg til at deltage i samtalerne, kan de foregå telefonisk. I de fleste tilfælde er det kun dig og din arbejdsgiver, der deltager, siger Kira Hjul Hallberg.

Når du genoptager arbejdet

Når man starter op på arbejdet efter en sygemelding, kan der måske være behov for at lave særlige aftaler med arbejdsgiveren om fx at starte på nedsat tid, og at der så laves en optrapningsplan for at komme op på fuld tid igen.

– Det kan også være, at der bliver taget hensyn til, hvilke arbejdsopgaver du får.  Eller det kan være, at arbejdsgiveren skal ændre på nogle arbejdsforhold, hvis det er årsagen til, at du er blevet syg. Der kan også laves regler om, at du ikke må få akutte opgaver, at du ikke deltager i møder i en periode eller at dine opgaver kun må tildeles af en bestemt person.

– Arbejdsgivere skal også gøre, hvad de kan, for at deres medarbejdere kan vende tilbage til jobbet, siger Kira Hjul Hallberg.

Hvis du bliver sagt op

– Hvis man har været syg en længere periode, og der samtidig er lange udsigter til, at man vender tilbage, så kan en medarbejder godt opsiges pga. sygdom. Det sker altid efter en konkret vurdering.  Men man skal altid følge de konkrete opsigelsesregler med fx dit individuelle opsigelsesvarsel. Og hvis du er ansat indenfor det offentlige, så skal du partshøres, inden du opsiges.

– Men alle de her ting kan godt virke lidt tekniske, og det er derfor, at vi opfordrer til, at man kontakter os så tidligt i forløbet som muligt, for vi jo sidder til dagligt og arbejder med det her og har styr på reglerne. Og så vi kan være med til at sikre processen, siger Kira Hjul Hallberg.

Læs mere her i pjece om sygesamtalen.

Se også: Er du blevet sagt op eller er du nervøs for at blive det.

DP hjælper ved sygdom

Hør forhandlingskonsulent Kira Hjul Hallberg fortælle om, hvorfor det er vigtigt at kontakte DP, hvis du er blevet længerevarende syg.

– Det er vigtigt, at du kontakter Dansk Psykolog Forening, hvis du bliver syg. Vi giver sparring om, hvordan du skal forholde dig til din arbejdsgiver, og vi hjælper dig med at holde styr på processen, så du kan bruge energien på at blive rask.

– Vi kan også være med til at sikre en god dialog med arbejdsgiver, siger Kira Hjul Hallberg.

Hvad er en sygesamtale
  • Hvis din sygemelding er af længere varighed, vil du blive indkaldt til sygesamtaler med din arbejdsgiver.
  • Formålet med en sygesamtale er en snak med din arbejdsgiver om, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet.
  • Arbejdsgiveren er forpligtet til at indkalde dig til sygesamtale indenfor fire uger, men interne regler på arbejdspladsen kan betyde, at du bliver indkaldt meget tidligere.
  • Hvis du er for syg til at deltage i samtalerne, kan de foregå telefonisk.
  • I de fleste tilfælde er det kun dig og din arbejdsgiver, der deltager, men der kan også være flere ledere, HR-medarbejder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, en nær kollega mv. med til samtalen.
  • Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere jeres sygesamtale og derfor tager de fleste referat af samtalen.
  • Herudover kan der være nogle interne retningslinjer på arbejdspladsen, som HR eller lederen skal følge.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge