DP i pressen på anbringelsesområdet

 I

Dansk Psykolog Forening er i pressen med et debatindlæg under titlen “Flere tidlige anbringelser løser intet i sig selv”. Eva Secher Mathiasen skriver i Altinget: “Hvis vi for alvor skal sætte ”børnene først” kræver det et løft af kvaliteten i anbringelserne. Vi skal sikre et fagligt fundament, ensartet kvalitet blandt psykologer, bedre supervision og praksis”.

Læs hele indlægget her.

Derudover er Dansk Psykolog Forenings forslag om et nationalt videnscenter for anbragte børn og unge slået igennem hos Venstre og Dansk Folkeparti. De to partier foreslår at et nationalt videnscenter skal på reserven for satspuljen. Læs mere her.

 

Dansk Psykolog Forenings fem løsningsforslag på anbringelsesområdet lyder:

  1. Lovgivningen skal ændres, så den understøtter tilstrækkelig faglighed og kvalitet i den børnefaglige undersøgelse, som ligger til grund for anbringelser og forebyggende foranstaltninger
  • Målet er at styrke kvalitet i undersøgelser og beslutningsgrundlag for indgribende foranstaltninger samt at sikre et ordentligt match mellem barn og anbringelsessted.
  1. Der skal indføres en særlig certificeringsordning for børnesagkyndige psykologer
  • Målet er at sikre mere ensartet faglig kvalitet i de psykologfaglige undersøgelser og anvendelighed for forvaltningens beslutningsgrundlag.
  1. Plejefamilier skal tilbydes fortløbende psykologfaglig supervision
  • Målet er at øge børn og unges trivsel ved at sikre den nødvendige støtte og styrkede kompetencer i plejefamilierne.
  1. De biologiske forældre og de anbragte børn og unge skal støttes under anbringelsen
  • Målet er at sikre trygge og stabile anbringelser og skabe det bedst mulige grundlag for at sikre børnenes trivsel og udvikling under anbringelsen.
  1. Der skal oprettes et tværfagligt nationalt videnscenter for anbragt børn og unge
  • Målet er at sikre bedre evidens og vidensgrundlag på anbringelsesområdet.

 

I kan se det samlede politikpapir med de fem løsningsforslag på anbringelsesområdet her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge