DP kritiserer stramninger af udlændingelov

 I

Flygtningebørn kommer til at betale prisen for regeringens planer om at stramme udlændingeloven. Det skriver Dansk Psykolog Forening i et høringssvar til regeringens lovforslag, som har skabt stor mediedebat i de første uger af 2016.

Dansk Psykolog Forening kritiserer især den del af lovforslaget, der betyder, at nyankomne flygtninge, der opnår asyl i Danmark, fremover må vente tre år på at blive familiesammenført mod et år i dag.

Det er Dansk Psykolog Forenings vurdering, at en forringelse af adgangen til familiesammenføring vil øge risikoen for livslange skader på børnenes udvikling, herunder både psykiske tilstand og kognitive formåen, betragteligt.

– For de børn og unge vil konsekvenserne af længere tids adskillelse fra den nærmeste familie være betydelige og vil kunne præge dem resten af livet. Det er konsekvenser, der rækker langt udover de tre års ventetid, som regeringen vil indføre, siger Eva Secher Mathiasen, formand i Dansk Psykolog Forening.

Ifølge høringssvaret vil børn, der opholder sig længere tid i asylcentrene, være i yderligere risiko for, at deres psykiske og kognitive udvikling påvirkes i negativ retning ligesom risikoen for resistente og permanente skader er betydelig.

I høringssvaret, der er udarbejdet i samarbejde med relevante faglige selskaber, påpeger Dansk Psykolog Forening desuden, at en afskaffelse af asylansøgeres ret til at bo uden for asylcentre, som regeringen også foreslår, vil forhindre flygtninge i at skabe sig et selvforsørgende liv i Danmark.

– Dette kan medføre øget konfliktniveau på asylcentrene, at flere vil udvikle psykiske lidelser samt forringe mulighederne for integration i det danske samfund betragteligt, skriver Dansk Psykolog Forening i høringssvaret.

– Dansk Psykolog Forening vurderer således overordnet, at lovforslaget både vil have store negative menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, står der i høringssvaret.

Se høringssvaret

Regeringens forslag til ændringer af udlændingelovgivningen

– Retten til familiesammenføringssag forlænges, således at en sag først kan påbegyndes efter tre år frem for et år, som nuværende lovgivning foreskriver. Desuden genindført et gebyr på sagsbehandlingen.

– Asylansøgere pålægges selv at dække deres egne udgifter og familiens, såfremt de er i stand til det. Der indføres hjemmel til, at politiet kan visitere asylansøgere og ransage flygtninges bagage for at sikre penge og værdigenstande til betaling af deres forsørgelse og ophold i Danmark.

– Asylansøgeres ret til indkvartering i egen bolig uden for asylcentrene afskaffes.

– Der indføres skærpede krav til danskkundskaber hos flygtninge.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

P