DP og ni andre organisationer står #BagFamilierne i ny kampagne

 I

 

10 procent af alle børn og unge i Danmark rammes af en kronisk sygdom eller handicap. Når sygdommen rammer, vender det op og ned på livet for børnene, de unge og for deres familier. De syge børn eller unge rammes ofte både psykisk og socialt – 30 pct af unge med en kronisk sygdom har fx overvejet selvmord. Mange forældre oplever fx stress, og deres tilknytning til arbejdsmarkedet svækkes. Mange familier beskriver det som et liv i alarmberedskab.

For at sætte fokus politisk på nødvendigheden af helhedsorienteret behandling frem mod regionrådsvalget d. 16. november har Dansk Psykolog Forening sammen med ni andre organisationer indgået alliancen ”Alliancen for helhedsorienteret behandling til børn og unge med alvorlig og kronisk sygdom”.

Håber regionsrådspolitikerne lytter med

Alliancen har udviklet kampagnen #BagFamilierne, som går i luften mandag d. 18. oktober. Frem mod regionalvalget vil vi komme med løsninger på, hvordan kronisk og alvorligt syge børn og unge samt deres familier sikres en helhedsorienteret behandling på børne- og ungeafdelingerne på tværs af landet.

Formand i Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen håber, at regionsrådspolitikerne lytter med.

”Disse familier er hårdt ramt, og vi arbejder for, at der er let og lige adgang til en behandling, hvor man støtter og behandler hele vejen rundt om barnet og familien. Og hvor man samtidig sikrer, at der findes de rette kompetencer i sundhedsvæsnet til det. Det handler om, at disse børn på trods af sygdom skal leve et så normalt børneliv som overhovedet muligt,” siger Eva Secher Mathiasen.

Tag gerne del i kampagnen og hjælp os med at dele det indhold, vi lægger ud på både FacebookInstagram, Twitterog LinkedIn

Læs mere om kampagnen 

Alliancen for helhedsorienteret behandling:

 

 

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge