DP udvikler online psykologiguide

 I

Ny hjemmeside skal blive det naturlige valg, når borgere søger kvalificeret information om psykologi og psykiske lidelser

Af Tina Brændgaard Nissen, digital redaktør

Gode råd til venner og familie, der gerne vil hjælpe en psykisk sårbar. En lettilgængelig oversigt over de mest almindelige psykiatriske diagnoser, og psykologfagligt perspektiv på emner som børn, forældreskab og arbejdsliv. Det er eksempler på noget af det indhold, man i fremtiden kan finde på Dansk Psykolog Forenings online psykologiguide.

Eller rettere sagt, det er et bud på indhold. At foreningen skal udvikle en borgerportal blev vedtaget på generalforsamlingen i 2016, og projektet er først lige gået ind i sin anden fase, nemlig at afklare, hvilket kerneindhold siden skal lanceres med.

Vores vision er at få en ledende position i markedet og blive det naturlige valg, når danskerne søger kvalificeret information om psykologi, psykiske lidelser og psykisk sundhed.

Hånd i hånd
Men hvorfor overhovedet udvikle og drive en online psykologiguide. Svaret på det spørgsmål går ifølge formand Eva Secher Mathiasen på to ben:

ESM 106– På den ene side skal portalen på en lettilgængelig og samtidig kvalificeret måde hjælpe borgerne i deres interesse for viden om vores fag i relation til deres eget levede liv. På den anden side skal den afspejle psykologprofessionen bredt set, som en akademisk disciplin, der ikke kan erhverves på et weekendkursus.

Med andre ord ønsker foreningen at lancere en psykologiplatform, hvor høj kvalitet og faglig dybde går hånd i hånd med brugervenlig formidling. Foreningens medlemmer og deres faglighed står centralt i udviklingen og driften af hjemmesiden, der bliver organiseret omkring en digital redaktionsgruppe bestående af psykologer. Gruppen rådgiver og sparrer med redaktøren omkring indhold og artikel-ideer.

– Portalen er i sagens natur et site til borgerne, som udvikles og lanceres som et interessevaretagende tiltag for medlemmerne. Det er vigtigt, at vores medlemmer kan se deres faglighed afspejlet og er stolte af psykologiguiden, fortæller Eva Secher Mathiasen.

Forening til borger
Indholdet på siden skal have høj psykologfaglig kvalitet. Det skal være relevant for borgerne, og det skal være effektivt. For at kunne udvikle en side, som brugerne oplever som værdifuld og relevant i deres levede liv, er det nødvendigt at kende deres behov.

Projektgruppen har sammen med det digitale bureau Peytz foretaget en såkaldt SEO-analyse. Det vil sige en analyse af hvilke ord, brugerne søger på, når de søger efter indhold af psykologisk karakter på nettet. Analysen giver et godt indblik i, hvilke problemstillinger brugerne søger svar på, og med hvilket indhold Dansk Psykolog Forenings online guide kan blive det indlysende svar på de udfordringer, de sidder med.

Vi ønsker at gøre livet nemmere for borgerne ved at:

  • Lyse vej igennem junglen af information og løsningsforslag
  • Rådgive om almene psykologiske problemstillinger
  • Give inspiration til psykisk sundhed
  • Give adgang til ny viden om psykologi
  • Give perspektiv på psykiske lidelser og mental sundhed
  • Hjælpe med at finde frem til den rigtige behandling
Tina Brændgaard Nissen om den nye psykologiguide

Video af Nana Lykke og Tina Brændgaard Nissen.

Tina Brændgaard Nissen er digital redaktør for Dansk Psykolog Forenings kommende borgerportal “Psykologiguiden”.

– Vi er enormt optaget af, at hjemmesiden bliver troværdig, i øjenhøjde og noget som brugerne kan se sig repræsenteret i, men også af at den får høj faglig kvalitet, siger Tina Brændgaard Nissen.

Formål

Det overordnede formål med en online psykologiguide ejet og drevet af Dansk Psykolog Forening er at understøtte, at borgere opsøger psykologer, når det er viden og kompetencer om psykologi, de har brug for.

På den måde har sitet et dobbelt formål:

  • Dels skal det være stedet på nettet, som borgerne anvender, når de søger viden om psykologi.
  • Dels skal det indirekte bidrage til, at borgerne opsøger og efterspørger psykologer frem for andre faggrupper, når de har konkret behov for konsultation, fordi sitet understøtter udbredelsen af viden om, at psykologers akademiske viden og professionelle kvalifikationer er den bedste garanti for kvalitet.

Broget marked
Der findes allerede mange hjemmesider, der byder på information om psykologi, hverdagsliv og psykiske lidelser. Kvaliteten på siderne varierer meget, og for den sårbare borger kan det være svært at navigere i det store udbud af terapier og løsningsforslag. Samtidig oplever foreningen et pres på psykologernes ydelser fra andre faggrupper:

–  Markedet for viden om psykologi er temmelig broget, og det er i bund og grund med til at udvande opfattelsen af vores fag. Det er ærgerligt for både borgere og psykologer. Borgerne skal med portalen få en sikkerhed for, at den viden, der formidles, er baseret på forskning og relevant uddannelsesbaggrund, lyder det fra Eva Secher Mathiasen.

Nedbryde tabuer
Omkring 700.000-800.000 danskere vil i løbet af et år have symptomer svarende til kriterierne for en psykisk lidelse, hvoraf angst og depression vurderes til at være de hyppigst forekommende lidelser. Det er en kæmpe samfundsopgave, hvor Dansk Psykolog Forening med den nye online guide skal stille psykologernes viden, kompetencer og erfaringer til rådighed for både borgere, virksomheder, beslutningstagere og offentlighed.

På længere sigt er det håbet, at guiden kan bidrage til at sætte forebyggelse og kvalitet i behandlingen af psykiske lidelser på dagsordenen og nedbryde tabuer om psykiske lidelser.

Kilder: Folkesundhedsrapporten Danmark 2007, Statens Institut for Folkesundhed og Tal til psyken 2015, Psykiatrifonden.

Medlemsinvolvering

Det er bestyrelsens ønske, at indholdet til siden skrives af psykologer, sådan at online guiden kan tilbyde brugerne indhold, der har en solid faglig og forskningsmæssig forankring. Projektgruppen er lige nu i gang med undersøge om og i hvilket omfang medlemmerne har lyst til at bidrage som skribenter.

Derudover rekrutteres medlemmer til en digital redaktionsgruppe. Pladserne i denne gruppe vil blive annonceret i et nyhedsbrev og opslået på Facebook, hvorefter bestyrelsen skriftligt skal godkende gruppens sammensætning.

Hold øje med kommende nyhedsbrev for information om, hvordan du kan være med.

Ved spørgsmål kontakt Tina Brændgaard Nissen (digital redaktør) tbn@dp.dk direkte 3080 9077

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge