DP-undersøgelse brugt i Sundhedsstyrelsens nye oplæg om psykiatri

 I

Sundhedsstyrelsen anvender i deres nye faglige oplæg til en bedre fungerende psykiatri anbefalinger fra Dansk Psykolog Forenings undersøgelse af specialpsykologuddannelsen

I Sundhedsstyrelsens nye faglige oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling ”Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser” er der blandt flere emner fokus på en styrket forebyggende og tværsektoriel indsats for børn og unge. Det ligger i tråd med Dansk Psykolog Forenings psykiatriudspil.

I oplægget nævnes Dansk Psykolog Forenings undersøgelse af specialpsykologuddannelsen (2017), og Sundhedsstyrelsen anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at de gode erfaringer med brug af specialpsykologer udbredes, så deres kapacitet udnyttes bedst.

Udspillet er den nok vigtigste brik i det udspil, Sundhedsministeren har annonceret fra Regeringens side. Udspillet ventes at komme i sensommeren.

Se Sundhedsstyrelsens faglige oplæg

Se Dansk Psykolog Forenings undersøgelse af specialpsykologuddannelsen (2017)

Se Dansk Psykolog Forenings psykiatriudspil

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge