Drømmer du om en karriere i psykiatrien – mulighederne er mange

 I

Psykologer gør en stor forskel for de 170.000 mennesker med psykisk lidelse, der hvert år får behandling i psykiatrien. Og hver dag er psykologerne med til at sikre udredning og behandling af høj kvalitet til patienterne og støtte til pårørende.

I dag er der ca. 1400 psykologer ansat i psykiatrien, og psykologerne er samtidig den hastigst voksende faggruppe i psykiatrien. En af dem er psykolog Faizeh Foumashi, der tidligere har arbejdet 10 år som PPR-psykolog. Hun er nu under uddannelse til specialpsykolog i Børne-og Ungdomspsykiatrien:

”For mig er det meningsfyldt at være psykolog i psykiatrien for at være med til at have fokus på mennesket bag diagnosen”, siger hun.

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, påpeger, at psykologer er vigtige i fremtidens psykiatri:

”Psykiatrien rummer mange spændende muligheder og faglig udvikling for psykologer. Der er samtidig virkelig brug for det, psykologerne kan. Psykologer kan sikre, at det psykologfaglige står centralt, og bidrage til at øge kvaliteten i behandlingen ved at skabe gode behandlingsforløb, der kommer både den enkelte og samfundet til gode. Derfor håber jeg også, at mange har lyst til at søge den karrierevej”.

Projektet ”Karriereveje i psykiatrien” er en del af satspuljeaftalen 2019-2022, hvor Sundhedsstyrelsen sammen med bl.a. Dansk Psykolog Forening og andre faglige organisationer og selskaber har fået midler til at fortælle om de karriereveje og muligheder, der er i psykiatrien.

Mød tre psykologer, der fortæller om deres arbejdsliv, hverdagen og mulighederne i psykiatrien:

Faizeh Foumashi, psykolog og under uddannelse til specialpsykolog

Jakob Lind Bern, specialpsykolog og faglig leder i psykiatrien

Ann Colleen Nielsen, specialpsykolog og udviklingschef i psykiatrien

Vil du vide mere? Læs meget mere her:

pjece

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

børnene først