Du får mindre i ferietillæg 1. maj 2020

 I

Den 1. maj får du som altid udbetalt ekstra feriepenge i form af et ferietillæg. Men i år er det en tredjedel mindre på grund af den nye ferielov

Udover feriepenge modtager du som ansat også et ferietillæg (feriegodtgørelse). Procentsatsen afhænger af, hvor du er ansat, men efter loven har du ret til minimum 1 procent. Ansatte i regioner og kommuner får 1,95 procent i ferietillæg, mens ansatte i staten får 1,5 procent.

Den nye ferielov har indflydelse på størrelsen af det ferietillæg, du får udbetalt den 1. maj 2020. Ferietillægget bliver knap en tredjedel mindre, da du med den nye ferielov ikke optjener ferietillæg af hele 2019, men kun af de første otte måneder (fra 1. januar 2019 til 31. august 2019).

Det ferietillæg, du derefter optjener i perioden fra den 1. september 2019 og frem til den 31. august 2020, indefryses i den nye feriefond sammen med dine feriepenge og udbetales, når du går på pension.

Du får altså i forbindelse med overgangen til ny ferielov indefrosset et års feriepenge og ferietillæg.

Offentligt ansatte kompenseres

Der er dog aftalt en kompensation i de offentligt ansattes overenskomster, sådan at det kun er den lovgivningsmæssige ene procent, der indefryses i feriefonden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Resten af ferietillægget kommer til udbetaling.

Det vil sige, at ferietillægget pr. 1. maj 2020 for en statsansat de første otte måneder af 2019 er på 1,5 procent og de sidste fire måneder er på 0,5 procent. Og det er dette beløb, der kommer til udbetaling pr. 1. maj 2020. For de kommunalt og regionalt ansatte er fordelingen de første otte måneder på 1,95 procent og i de sidste fire måneder på 0,95 procent.

Fra den 1. september 2020, når den nye ferielov træder i kraft, udbetales dit ferietillæg to gange årligt i maj og august.

Se mere under vores rådgivning om ferie, hvor du også kan finde de konkrete regler for dit ferietillæg i vejledningerne om den nye ferieaftale for henholdsvis kommunerne, regionerne og staten.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge