Dyr ventetid for depressionsramte

 I

Presseklip: Nye tal fra Dansk Psykolog Forening viser, at der gennemsnitligt på landsplan går mere end otte uger fra , at en person bliver henvist til psykolog og til at behandlingen begynder. Det svarer til en stigning på mere end tre uger i forhold til november 2012. Tallene viser dog samtidig, at den gennemsnitlige ventetid er faldet en anelse de seneste tre måneder, skriver Jyllands-Posten.

Formand Eva Secher Mathiasen slår i artiklen fast, at ventetiden er dyr:

– Depression er relativt simpelt at behandle tidligt i forløbet. Men lange ventetider kan forværre sygdommen for især de udsatte grupper. Det koster samfundet dyrt i form af sygemeldinger og psykiatribehandlinger, foruden at det har store personlige omkostninger, siger hun blandt andet i artiklen.

Heller ikke de praktiserende læger mener, at den nuværende ordning er ideel.

– Når det bliver meldt ud, at mennesker med depression kan blive henvist til psykolog, er det et problem, at ventetiden er så lang for dem, som vi vurderer skal henvises. For i stedet må vi så tilbyde dem samtaler eller opfølgning i ventetiden. Så der lægges et stort pres på os, siger Bruno Melgaard Jensen, formand for Praktiserende Lægers Organisation, til Jyllands-Posten.

Eva Secher Mathiasen mener, det lille fald i ventetiden skyldes, at ventelisterne får læger til at henvise færre patienter eller beder dem om at vende tilbage efter nytår, eller at de deprimerede simpelthen opgiver at søge hjælp og falder fra.

Hun forudser desuden et stigende pres på ordningen. Tal fra august i år viser, at andelen af depressionsramte over 37 år, der modtog psykologbehandling, var halvt så lille som andelen af 18-37-årige.

– Desværre er det ikke vores erfaring, at de ældre rammes mindre af depression end unge. Der gik et par år, før ordningen var helt udbredt blandt de 18-37-årige, og det samme vil nok være tilfældet for de ældre. Så antallet af henvisninger kommer til at stige, siger Eva Secher Mathiasen.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) stiller dog ikke flere midler til ordningen i umiddelbar udsigt:

– Jeg er opmærksom på, at ventetiden til psykolog er steget det seneste år. Det er dog for tidligt at sige noget om, hvorvidt der skal afsættes flere penge til tilskudsordningen til privatpraktiserende psykologer. Den nuværende bevilling udløber først i 2015, og i første omgang skal partierne i satspuljekredsen evaluere ordningen, siger hun til avisen.

Artiklen i Jyllands-Posten er ledsaget af en casehistorie, og adgang til at læse disse to historier på jp.dk kræver abonnement på Jyllands-Posten. Der kan derfor ikke linkes til artiklerne.

Jyllands-Posten 29. november 2013.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge