EFPA: Psykologisk behandling og viden kan forebygge selvmord

 I

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har valgt selvmordsforebyggelse som tema i forbindelse med Verdens Mentale Sundhedsdag 10. oktober – EFPA efterlyser mere fokus på psykologers muligheder for at forebygge selvmord.

Selvmord koster næsten 800.000 mennesker livet hvert år på verdensplan – det er mere end 2.000 om dagen. På trods af det store antal er det dog ifølge EFPA (European Federation of Psycologists’ Associations) muligt at forebygge og undgå selvmord, skriver organisationen i en pressemeddelelse.
Forekomsten af selvmord er dog varierende fra land til land og fra periode til periode – og spænder fra fem til 15 per 100.000 indbygger. Disse variationer landene imellem indikerer, at det er muligt at gribe ind med både psykologiske og sociale interventioner.

Ifølge Rory O’Connor, Professor of Health Psychology og researcher at the Suicidal Behaviour Research Laboratory, University of Glasgow, er forebyggelsen af selvmord alles ansvar:

“Selvom selvmordsraterne globalt set er faldet de senere år, er virkeligheden, at disse fald ikke har været universelle, og i mange lande – herunder Storbritannien, USA og Australien – er dødsfald i forbindelse med selvmord stigende. Selvmordsforebyggelse er alles ansvar, og det er kun ved at arbejde sammen, at vi effektivt løser denne folkesundhedskrise”, siger han ifølge pressemeddelelsen.

Selvmord er hyppigst forekommende blandt mænd og hos ældre over 70 år. Årsagen til selvmord er ofte kompleks, men der er en tydelig forbindelse til mental mistrivsel, misbrug og det at lide af en fysisk sygdom. Denne kompleksitet indebærer, at selvmord både er et individuelt og et samfundsmæssigt problem – som igen er påvirket af mange forskellige kulturelle aspekter.

Ifølge EFPA er forekomsten af selvmord et så alvorligt problem, og har store omkostninger, og derfor anbefaler organisationen, at der bør fokuseres på øget forebyggelse og tidlig indsats ved selvmordsforsøg og henviser til WHO’s fire anbefalinger:

1) At man begrænser adgangen til midler, der kan bruges til selvmordsforsøg
2) At man hjælper unge med at udvikle færdigheder til at håndtere stressfaktorer
3) At man tidligt opsporer og hjælper mennesker med selvmordstanker, eller mennesker der har forsøgt selvmord
4) At man arbejder for, at medierne har en ansvarlig dækning af selvmord

EFPA peger desuden på, at psykologers viden og psykologisk behandling spiller en stor rolle i WHO’s anbefalinger, fordi det at ændre tankemønstre og forebygge selvmord som udvej, reducere håbløshed, understøtte den enkeltes evner og hjælpe med åbenhed og kommunikation er alle psykologers kernekompetencer. Ifølge EFPA viser de store forskelle mellem landene, at det netop kan lade sig gøre at bringe selvmordsraten ned, og organisationen anbefaler, at man politisk og samfundsmæssigt arbejder for dette – med psykologien og psykologer som helt centrale aktører.

Danmark har også brug for forebyggelse af selvmord

I Danmark er antallet af selvmordsforsøg ifølge tal fra Center for Selvmordsforsknings statistikbank, faldende, mens antallet af selvmord er nogenlunde uændret set over ti år. Antallet af selvmord er højere blandt mænd end blandt kvinder. I 2017 døde 410 mænd som følge af selvmord – blandt kvinder var tallet 160.

Ifølge Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, er det vigtigt at have fokus på forebyggelsen af selvmord, fordi man netop ved, at det at gribe tidligt ind ved selvmordsforsøg kan forebygge videre selvmordsadfærd:

”Selvmord har så store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, og når det sker, berører det både den enkelte, familien og alle omkring den ramte. Derfor er det vigtigt, at vi med den viden, vi har i dag, arbejder for at mindske selvmord som den udvej, sårbare mennesker nogle gange vælger. Som psykologer er vi helt centrale i forebyggelsen af selvmord, og har unikke forebyggende redskaber, ligesom det er vores opgave at identificere årsagen, så vi kan hjælpe og skabe håb for fremtiden”, siger Eva Secher Mathiasen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge