Efterlysning af udfordringer og muligheder i ”Det socialt-psykologiske samarbejde”

 I

Dansk Psykolog Forening skal i efteråret mødes med Kommunernes Landsforening for at drøfte udfordringer og evt. videreudvikling af aftalen om “Det socialt-psykologiske samarbejde”.

Vi vil i den sammenhæng rigtig gerne høre fra de psykologer – ansatte som selvstændige – der bruger det socialt-psykologiske samarbejde. Både hvis I oplever udfordringer i samarbejdet eller har forslag til forbedringer.

Er du derfor en af de mange psykologer, der modtager anmodninger fra kommuner om skriftlige udtalelser vedrørende klienter, du har haft i behandling, så vil vi gerne høre om dine erfaringer med det socialt-psykologiske samarbejde.

Send os dine konkrete forslag eller dine eksempler på udfordringer. Vi vil også meget gerne se de konkrete anmodninger om klienter, som kommunerne sender til jer, når de beder om blanketter.

Husk at anonymisere sagerne, så I ikke videregiver fortrolige, personfølsomme oplysninger om klienten. Send til os på mailadressen amm@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge