En psykiater burde vide bedre

 I

Af Eva Secher Mathiasen, Formand, Dansk Psykolog Forening

I sit blogindlæg (02.02.2015) på b.dk appellerer Henrik Day Poulsen, speciallæge i psykiatri, til, at befolkningen ikke dømmer hele psykiaterstanden ude på grund af nogle ”få umuliusser”, og han nævner en række dokumenterede sager, hvor psykiatere har foretaget inkompetente dispositioner med alvorlige konsekvenser for patienterne til følge. Senest med eksemplet fra DR om en jysk psykiater, der uden Sundhedsstyrelsens indgriben fortsatte med at praktisere i årevis, selvom psykiateren blev mistænkt for at have medvirkende til flere menneskers dødsfald med sin behandling.

Henrik Day Poulsens anmodning om, at vi ikke generaliserer, ophører dog meget brat, når han selv skal forholde sig til andre faggrupper end sin egen.

HDP skriver i debatindlægget, at vi skal ”stoppe med at tro, at (…) psykologer (…) kan erstatte speciallæger. Tror man det, er vi virkelig på en farlig glidebane,” lyder konklusionen i debatindlægget, og henviser samtidig til udokumenterede eksempler på, at psykologer også tager fejl.

Man skulle tro, at en speciallæge i psykiatri med ansættelse på Psykiatrisk Center København havde en lidt større faglig indsigt i, hvad det egentlig er, psykologer i psykiatrien kan og ikke kan. Jeg er ikke ude på at generalisere, men blot klarlægge en enkelt psykiaters misforståelser om psykologers virke.

Her må det først og fremmest være på sin plads at rydde en sejlivet myte af bordet: Det er lodret forkert, at psykologer ikke har kompetence til at diagnosticere psykiske lidelser.

Og nu vi er ved kompetencerne er det også værd at nævne, at psykologer er den eneste faggruppe i psykiatrien med en grunduddannelse i psykens udvikling og patologi. Psykologer med specialistuddannelse har i dag 5 års forskningsbaseret træning i psykologiens grunddiscipliner, som giver særlig indsigt i bl.a. psykens udvikling, psykopatologi, kognition, psykoterapi,, personlighedspsykologi, socialpsykologi, efterfulgt af 7 års videreuddannelse.

Til sammenligning bruger medicinstuderende hele deres grunduddannelse på at studere knogler, blod, væv og andre dele af kroppen uden stort set at åbne en bog om psykopatologi, den menneskelige psyke og hvordan den påvirkes, psykiske sygdomsfænomeners udtryk mm. Alt sammen kernekompetencer, som psykologer opnår i løbet af deres grunduddannelse.

Desuden har psykologer siden 2010 kunnet gennemføre en fireårig specialistuddannelse i psykiatri, der ifølge ’Bekendtgørelse om specialpsykologuddanelsen i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri’ betyder, at specialuddannede psykologer i voksen- og børne- og ungdomspsykiatri kan undersøge, behandle og diagnosticere patienter.

Ser man bort fra retten til at udskrive medicin, findes der kort sagt ikke én eneste funktion i psykiatrien, som en speciallæge i psykiatri bør udføre frem for en specialpsykolog.

Så kære Henrik Day Poulsen – mon ikke det var på høje tid, at du og andre psykiatere med samme syn på psykologer giver slip på jeres krampagtige greb i monopolet på diagnostik og behandling. Sagen er, at jeres stædige insisteren på lægers forrang i psykiatrien desværre forhaler en højest tiltrængt modernisering af psykiatrisektoren og samtidig fjerner fokus fra den patientbehandling, der rent faktisk virker.

Fra mit eget arbejde i psykiatrien ved jeg heldigvis, at mange dygtige psykiatere både gerne vil og kan samarbejde. De er der nemlig for patienternes skyld, ligesom os andre.

Psykiatrien kan hverken undvære speciallæger eller specialpsykologer. Vi supplerer hinanden godt med de forskellige kompetencer, som vi bringer med ind i samarbejdet. Kig bare på den norske model, hvor samarbejdet og kompetencefordelingen mellem psykologer og psykiatere har fungeret godt i årevis med den høje faglighed i centrum: Når en psykolog identificerer et behov for somatisk eller medicinsk udredning, indkaldes en læge som konsulent på opgaven, ligesom lægen indkalder psykologen som konsulent, når han identificerer behov for psykoterapi. En sidegevinst af samarbejdet er, at psykologer og psykiatere gør hinanden gensidigt klogere på, hvordan behandlingen samlet set forbedres.

Mit budskab til dig, Henrik Day Poulsen er: stop fagkampen! Hvorfor ikke nedlægge våbnene og hente inspiration fra vores norske naboer i stedet for at slås om, hvem der skal sætte en underskrift på et stykke papir?

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge