Én ud af fem

 I

En aktuel rapport fra OECD, ”Mental Health and Work – Denmark”, har afdækket omfanget af personer i den arbejdsdygtige alder med psykiske problemer. Undersøgelsen viser helt overordnet, at hver femte i den arbejdsdygtige alder i Danmark har psykiske problemer. Andelen svarer til OECD-gennemsnittet.

Vi skal selvfølgelig ikke affinde os med et sådant tal. Der er enorme omkostninger – for både den enkelte og for samfundet – forbundet med, at psykiske lidelser holder tusindvis af danskere i den arbejdsdygtige alder helt eller delvis uden for arbejdsmarkedet. Rapportens skøn er, at psykiske problemer koster den danske økonomi 45 mia. kroner årligt i tabt produktivitet, udgifter til sundhedsvæsen og sociale udgifter. Det er et rystende spild.

OECD peger samtidig på nogle meget relevante udfordringer i den måde, vi i Danmark tager hånd om personer med psykiske problemer for at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Og det er vel at mærke en udfordring, som både jobcentre, kommuner og virksomheder skal gøre sig mere umage med.

For eksempel kan landets jobcentre tage ved lære af de gode erfaringer, som visse jobcentre har med at gennemføre en særlig indsats over for ledige, der er sygemeldt på grund af en psykisk lidelse. Der er gode erfaringer med et tættere samarbejde mellem sagsbehandlere og psykologer. Nogle steder har man en psykolog med til samtalerne, og det giver i mange tilfælde en tryghed, at der er en med, som har forstand på den psykiske lidelse.

Det gælder om at ruste de ledige bedst muligt til atter at kunne tage ansvar for deres eget liv og passe et arbejde. Her viser det sig, at en rettidig indsats, der inddrager psykologhjælp, kan give de ledige en bedre overgang til arbejdsmarkedet og dermed forebygge tilbagefald. Til gavn for den enkelte, arbejdsgiverne og for samfundet.

OECD fremhæver i rapporten, at det danske system har et stort potentiale til at tackle udfordringerne med at få flere personer med psykiske problemer i job. Den vurdering kan vi godt tilslutte os, samtidig med at vi må undre os. Hvorfor blot potentiale? Og hvordan havner Danmark, trods det store potentiale, på en placering, der blot er gennemsnits?

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge