En visionær aftale

 I

At indgå overenskomster er mere end noget andet en fagforenings opgave. Det handler om løn, om vilkår og om at udvikle den offentlige sektor i fællesskab. Når man sidder med i maskinrummet og organisationernes repræsentanter igennem lang tid forhandler med arbejdsgiverne, er man ikke i tvivl om vigtigheden – og den rigelige plads til forbedring.

Som forhandlere repræsenterer vi flere tusind medlemmer. Her gælder det altså om at stå fast, skubbe på, være rustet, argumentere, blive ved. Undertiden også om at bøje af og acceptere de uundgåelige tabte slag.

Om udfaldet af forhandlingerne under OK15 – gældende psykologer ansat i kommuner, regioner og staten – kan man læse andetsteds i Psykolog Nyt, i foreningens nyhedsbreve og mere fyldestgørende på vores hjemmeside.

Efter meget vanskelige år er det rart omsider at have forhandlet et resultat hjem, der sikrer fastholdelse af reallønnen. Ved siden af, hvad der har med økonomi at gøre, ser vi det som en regulær sejr, at vi og Kommunernes Landsforening nåede til enighed om et projekt med at forbedre kommunernes kompetenceudvikling og brug af psykologer.

Den endelige projektbeskrivelse aftales mellem parterne efter afstemningen om den samlede overenskomst, men som overskrift står det at indsamle erfaringer fra de PPR’er, hvor psykologerne har særlig gode muligheder for at bruge deres kompetencer til gavn for børnene, og at indsamle viden fra relevant forskning. Dem kan kommunerne drage nytte af, så der bliver bedre rammer for den samlede professionsudøvelse i inklusionsarbejdet.

En sådan aftale i tilknytning til overenskomsten er visionær og peger på, at begrebet ’modparter’ i en overenskomstforhandling er for snævert til at beskrive, hvad vi får ud af at mødes over forhandlingsbordet.

I denne uge modtager alle de mere end 4000 offentligt ansatte psykologer et valgkort, som giver dem mulighed for at stemme om forhandlingsresultatet. Grib også denne demokratiske mulighed. Bestyrelsen anbefaler vores medlemmer at stemme ja.

Leder (pdf)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge