Er psykologien samfundets håndlanger?

 I

Presseklip: Journalist i Information beder psykologerne overveje deres rolle i at gøre de stress- og depressionsramte arbejdere “raske”, så de igen kan blive værdifulde medarbejdere, fordi psykologien på den måde er blevet en uundværlig tjener for et samfundsideal, hvor alle skal løbe hurtigere og hurtigere.

– Psykologer har en ædel opgave. De arbejder for “menneskers psykiske velfærd og trivsel”, samt “at gavne samfundet og forbedre folks liv” ifølge de fagorganisationer, der repræsenterer dem. Der kan dog være grund til at se nærmere på, i hvor høj grad de lever op til deres erklærede målsætninger og gå psykologiens rolle i samfundet nærmere efter, mener journalist Jens Malling i en artikel i dagens Information.

Han stiller sig i sin artikel kritisk overfor psykologernes rolle, især, som han skriver, fordi psykologbehandlingen har nået så stor udbredelse:

“Psykologiens individfokus bidrager til at skyde ansvaret for en samfundsmæssig dysfunktion over på individet, der skal lære at tænke anderledes om sin tilstand. For arbejdsgivere og neoliberal ideologi er det bekvemt, men i længden er det ikke holdbart. Samfundets medlemmer bliver stressede, udbrændte, syge og lider af depression i stigende grad som følge af måden, arbejdet er organiseret på. Der er altså en modsætning mellem befolkningens velbefindende og samfundets indretning. Denne modsætning kan neoliberalismen ikke løse, men den bliver forsøgt overvundet – med nogen succes – via psykologien. På den baggrund bør psykologer genoverveje, hvad det betyder ’at gavne samfundet og forbedre folks liv’, og på hvilken måde de arbejder for ’menneskers psykiske velfærd og trivsel”, mener Jens Malling.

Også Dansk Psykolog Forenings nye kampagne, der skal skaffe 3.500 nye job til psykologer i den private sektor, får kritik med på vejen.

“I kampagnens materiale kan man læse, at psykologer er afgørende for »produktivitet, trivsel og vækst«. Kampagen viser, hvad ét af psykologiens fornemmeste formål er under neoliberalismen: at optimere sindet for at skabe økonomisk vækst”, skriver Jens Malling.

Information, 25. februar 2013.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge