Erhvervstest

 I

Her finder du retningslinjer for brug af test i erhvervslivet, for personvurderinger, for kompetencer hos personer, der udfører personvurderinger samt en vejledning for konstruktion af erhvervstest.

Personvurderinger/test anvendes i forbindelse med rekruttering, udvælgelse, teambuilding, karriereudvikling, lederudvikling mv. Resultaterne af personvurderinger har stor indflydelse på ansattes løn- og ansættelsesvilkår, karriereudviklingsmuligheder mv.

Læs “Retningslinjer for brug af test i erhvervslivet” udgivet af Dansk Psykolog Forening (1998).

Læs “Retningslinjer for personvurdering” udgivet af Videnscenter for Professionel Personvurdering (2003).

Læs “Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering” udgivet af Videnscenter for Professionel Personvurdering (2011).  Disse retningslinjer lægger sig op ad EFPA’s kvalifikationsramme niveau 2.

Læs også: Introduktion til psykometriske begreber – vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest.

EFPA European Test User Standards (kompetencekrav til testbrugere).

EFPA Test Review Form and Notes for Reviewers (standard for vurdering af testværktøjer).

EuroTest modellen – kort beskrivelse.

Dansk Psykolog Forening arbejder for, at der etableres en certificeringsordning for testbrugere i Danmark for at styrke kvaliteten og etikken i anvendelsen af personvurdering i arbejdsmæssige sammenhænge.

Ordningen bør bygge på kompetencekravene i EFPA’s testbrugerstandard med de dertil beskrevne krav til viden og færdigheder, testbrugere skal have for selvstændigt at kunne arbejde med erhvervstest.

DP har foreslået, at det er Videnscenteret for Professionel Personvurdering, der etablerer certificeringsordningen.

DP deltager desuden aktivt i EFPA med udvikling og implementering af standarderne samt i udvikling af en standard for procedurer og metoder i personvurdering i arbejdsmæssige sammenhænge i den internationale standardiseringsorganisation, ISO.

Endelig arbejder DP for at udbrede kendskabet til retningslinjerne og for at fremme god kvalitet og etik i testanvendelsen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge