Et skridt frem –

 I

Sundhed er kommet højt på den politiske dagsorden. Og hatten af for sundhedsminister Nick Hækkerup, som i sin præsentation af regeringens nye sundhedsudspil har markeret et stærkt personligt engagement og sit afsæt i værdier og menneskesyn. Store beløb til kræftbehandling, et løft til indsatsen over for patienter med kroniske sygdomme osv. er gode initiativer, som roses fra alle sider. Men i min optik tæller det næsten mere, at udspillet så kraftigt betoner tanken om lighed i sundhedsindsatsen.

Et afgørende omdrejningspunkt er nemlig, at vi ikke kan lukke øjnene for de dramatiske forskelle i middellevetid, beroende på om personen har en kort eller lang uddannelse, en svag eller stærk økonomi. Udfordringen med at indsnævre dette gab er stor, og ministerens vilje til at komme forskellene til livs stålsat.

Det er svært ikke at pege på parallellen til den lighedstænkning, Dansk Psykolog Forening altid plæderer for, mellem det psykiske og somatiske område. Vi har kort før sommer kvitteret for den handlingsplan for psykiatrien, regeringen har fremlagt, ”Ligeværd – nyt fokus for mennesker med psykiske lidelser”. Og selv om milliarderne var færre og rækker alt for kort, anerkender vi, at en god retning er udstukket.

For få dage siden kunne vi på foreningens Facebook-side poste nyheden om, at Region Hovedstaden har lagt op til at spare 43,2 mio. kr. på psykiatrien i 2015. Nyheden har vakt naturlig bestyrtelse – og som en psykolog kommenterer, svarer beløbet nogenlunde til den sum, regionen har bevilget for at lukke hullet efter forårets Melodi Grandprix.

I skrivende stund er det uafklaret, om besparelsen vitterlig fastholdes. Men alene tanken om, at det offentlige booster psykiatrien med den ene hånd og udhuler den med den anden, er absurd.

Et skridt frem, og to tilbage? Skal vi tage lighedsdagsordenen alvorligt, må minister, region og samfund beslutte sig for retningen. Og holde fast.

Leder (Pdf)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge