Et skridt på vejen

 I

Set fra min stol er situationen aldeles uholdbar.

Sådan konkluderede en god psykologkollega i et debatindlæg i Politiken for et par uger siden. Indlægget formede sig som en kritik af den seneste udvidede ordning med psykologbehandling til personer med let til moderat depression og med angst. Eller rettere: Ikke kritik af ordningen som sådan, men af den omstændighed, at den økonomiske ramme slet ikke er tilpasset til den udvidede klientgruppe.

De alt for snævre bevillinger skaber ventetider på måske et halvt år eller mere, hvis der skal ydes psykologbistand efter praksisoverenskomsten. Har man derimod råd til at betale selv, belaster man ikke de offentlige kasser og slipper for at vente.

Direkte på: Situationen er vitterlig uholdbar, og jeg er helt enig i debatindlæggets overordnede konklusion. Til trods for at Dansk Psykolog Forening selv er forpligtet part i aftalen. Hvad vil vi på den galej?

Svaret er, at vi vil mere. Vi har fra før aftalens indgåelse påpeget over for Danske Regioner, at den ville vise sig at være klart underfinansieret, men vi ser den som et skridt på vejen. Modstykket til offentligt (med-)finansieret psykologbehandling til de nævnte grupper har været medicinering, et langt dyrere og mere kortsigtet alternativ og i enhver henseende en ringere udvej for borgere og samfund end psykoterapi.

Den tidligere depressionsordning viste en imponerende effekt af psykologtilbuddet, men evalueringen af ordningen var behæftet med alvorlige metodiske svagheder. Vi har fået lovning på som forening at komme meget tættere på, når den ny ordning skal evalueres. Det sikrer os mod en gentagelse af de seneste fejlfortolkninger, der er blevet benyttet som argumentation for at holde økonomien på nærmest status quo – selv om ordningen altså er kraftigt udbygget.

’Fri og lige adgang til sundhedsydelser for alle’ er et flot slagord for regeringen og et ambitiøst mål. Med proppen sat i de regionale kasser må det p.t. læses med den tilføjelse, at adgangen gælder alle, der har råd til at betale selv. Psykologforeningens opgave er skridt for skridt at tilnærme virkeligheden til ambitionen. Den aktuelle situation må klienter og samfund leve med en stund endnu – men det er en stakket frist ikke at lade økonomien følge det behov, der viser sig for ordningen.

Leder (PDF)

Kommentarer
 • Torben Mathiesen
  Svar

  Hvem skal betale ?
  Det er nu varslet, at de praktiserende psykologer skal betale for overskridelse af rammen for behandling af angst/depression. Det ville være bedre om psykologerne eller staten siger stop for behandlingen af disse via sygesikringen indtil staten selv har sparet op til at betale for det man ønsker behandlet – i stedet for at psykologerne skal spare op.Nedsættelse af honoraret er jo tænkt at at skulle løbe indtil der er “sparet” op igen – det vil nok tage laaang tid. Alternativt kunne staten meddele patienterne at de skal betale en højere egenandel – indtil der er sparet op til at egenandelen igen kan være som nu.

  At fortsætte med den nuværende ordning bliver lap på lap. Alternativ ordning: lægen henviser symptomer – ikke til en bestemt behandling. Psykologen undersøger og stiller diagnose og starter behandling(eller viderehenviser til et andet tilbud). Sygesikringen stiller en bestemt økonomisk kvote til rådighed for den enkelt psykolog, som vedkommende så kan råde/prioritere i og tage ansvar for brugen af – blot skal lægen have konstateret psykiske symptomer som kunne være relevat for en psykologisk behandling.

 • Tom Pedersen
  Svar

  Det´ så trist…
  I forlængelse af den sidste udmelding omkring sygesikring, depression og angst har jeg været nødt til at lukke for nye klienter med depression og angst indtil august. Havde i dag den første rigtigt triste oplevelse med en deprimeret klient, som græd i telefonen over ikke at kunne få en tid før sommerferien. Det’ så trist! For det er ikke den sidste…

 • Birgitte Hultberg
  Svar

  Drop den overenskomst!
  Lægernes fagforening PLO anbefaler deres medlemmer at deponere deres ydernummeret pr 1. september, når deres overenskomst udløber.

  Hvorfor? Fordi regeringen og Regionerne vil have dem ind under Falck-ordning og truer med stram styring, øget administrativ byrde og flere opgaver uden vederlag.

  Kære Kolleger – lyder det bekendt?

  Hvad kan man sige andet end: “Dansk Psykologforening, LOOK AND LEARN!”

  Fri os for den elendige overenskomst, I har forhandlet hjem og som har betydet voldsom forringelse af vores vilkår, og hav modet til at gøre som lægernes fagforening.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge