Etik eller politik

 I

Fra og med juli 2012 blev aldersgrænsen fjernet for tilskud til psykologbehandling for let til moderat depression. At behovet i den grad er der for denne ydelse, vidner henvisningstallene om. De er fordoblet, siden udvidelsen trådte i kraft. Depression er en af de mest udbredte psykiske lidelser, og psykoterapi er både en virksom og billig behandlingsform.

Akkurat så langt er alt godt.

Imidlertid er de økonomiske forudsætninger slet ikke fulgt med de positive signaler om tilbuddet. Som et led i Regionernes styring af den alt for knappe økonomiske ramme blev der aftalt et omsætningsloft. Psykologer, der har tid og mulighed for at behandle de depressionsramte, må derfor sætte dem på venteliste eller henvise til en kollega, hvis egen ”kvote” er brugt op.

Her sidst på året er der dog de allerfleste steder slet ikke nogen med kort venteliste at henvise til. Ventetiden for denne gruppe er derfor vokset til omkring ti uger, en uantagelig situation for den depressionsramte, der må se frem til en ganske lang ventetid på at komme i gang med behandlingen. I løbet af denne tid kan depressionen nå at blive dybere, og vejen tilbage bliver længere og mere smertefuld.

Det er den situation, ydernummerpsykologerne jævnligt – for nogle næsten dagligt – må håndtere i telefonen, når forpinte mennesker skal have besked om den lange ventetid. Psykologen oplever det som et både fagligt og etisk pres at måtte melde ventetiden ud, så meget des mere som ventetiden slet ikke skyldes mangel på tid, men på penge i ordningen.

Psykologer har om nogen med mennesker at gøre og er tilbøjelige til at vende urimeligheden mod sig selv. Vi er dog nødt til at holde insisterende fast i, at der her er tale om et politisk problem, ikke et psykologisk eller fagetisk. Miseren opstår som følge af ubalancen mellem den politiske udmelding til borgerne om ophævelse af aldersgrænsen og så den markante underfinansiering af ordningen. Det er psykologens ansvar at tage professionelt vare på den enkelte i hver eneste telefonsamtale. Men det politiske og etiske ansvar for underfinansieringen ligger på Christiansborg.

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge