Eva Secher Mathiasen genvalgt som formand for Dansk Psykolog Forening

 I

Pressemeddelelse udsendt den 5. april 2016:

Det er fortsat Eva Secher Mathiasen, der skal stå i spidsen for Dansk Psykolog Forening.

Det står klart, efter den netop overståede urafstemning blandt foreningens cirka 10.000 medlemmer.

– Jeg er glad for medlemmernes tillid og ser frem til 2 år mere på posten, siger den nu genvalgte formand, der ser det som en vigtig opgave, at Dansk Psykolog Forening aktivt påvirker samfundets udvikling og løsninger rettet mod psykisk velfærd og trivsel på alle niveauer.

– Vores samfund står overfor store udfordringer med at forebygge psykiske lidelser og skabe større psykisk trivsel blandt borgerne. Det er både menneskeligt og økonomisk dyrt, at så mange borgere ikke har det godt. De opgaver skal psykologer i langt højere grad være med til at løfte. Det vil jeg blandt mange andre ting arbejde på at sikre som formand”, siger Eva Secher Mathiasen.

Eva Secher Mathiasen blev valgt som formand for Dansk Psykolog Forening første gang i 2012, og inden da arbejdede hun bl.a. som psykolog på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Hun er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 2007 og er 37 år gammel.

Se mere om Eva på hendes kandidatside her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge