Eva Secher Mathiasen: Online-psykologhjælp kan hjælpe nogen – men ikke alle

 I

Alle fem regioner vil nu tilbyde gratis online psykologhjælp på computerskærm til patienter med let angst og let til moderat depression. Dansk Psykolog Forening er positivt stemt – men det udligner ikke de urimeligheder, der er i psykologordningen

Af Anne Randby Toft, journalist

De næste to år skal patienter i alle fem regioner tilbydes gratis online-psykologhjælp, så de fremover kan sidde hjemme i stuen bag computerskærmen og få terapi ved hjælp af et computerprogram. Tilbuddet, der er et pilotprojekt, kommer til at omfatte patienter med let angst og let til moderat depression. I dag eksisterer tilbuddet allerede i Region Syddanmark, hvor man siden 2014, som borger har kunnet få hjælp til sin angst og depression fra en psykolog hjemme i stuen foran sin computerskærm.

– Det er et rigtig positivt tiltag, for man kan håbe på, at det nye tilbud kan hjælpe patienter, som vi ikke har kontakt til i dag. Nogle fordi de ikke magter at møde fysisk op hos psykologen, fordi de ikke kan passe deres behandling ind, eller fordi det i dag koster penge at gå til psykolog – både med og uden tilskud. Så man kan håbe, at vi med dette tilbud, netop kan hjælpe mennesker, der er i dag ikke får hjælp, og som netop kan hjælpes tilbage til et godt hverdagsliv med nogle mindre interventioner, siger formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen.

Hun påpeger, at det er særligt positivt, at man som borger i det nye tilbud ikke skal igennem henvisningsprocedure hos den praktiserende læge.

– Det giver en fleksibilitet, som vi meget gerne ser mere af. Men det er vigtigt, at det er en autoriseret psykolog, der stiller diagnosen og visiterer til tilbuddet, så online-terapien ikke bliver en parkeringsplads for alle mulige borgere med alle mulige typer af tilstande. Der skal være kvalitet bag, siger hun.

Fjerner ikke skævheder i psykologordningen

Danske Regioner vil de næste to år bruge fem mio. årligt på projektet og regner med at kunne behandle 1.400 patienter med online-psykologhjælp om året. Så selvom der er mange positive takter i det nye behandlingstilbud, så undlader Eva Secher Mathiasen ikke at påpege at det nye tilbud langt fra kan dække det reelle behov for psykologbehandling. Ligesom det nye tilbud heller ikke ændrer ved, at det stadig er fagligt uforsvarligt at have en aldersgrænse på 38 år for tilskud til psykologbehandling for angst.

– Der er et meget stort behov for psykologhjælp, og vi ved, at der er mange mennesker, der i dag ikke får hjælp bl.a. fordi der er en urimelig aldersgrænse for angst-behandling. Denne ordning kan behandle 1.400 patienter og det er godt, men det er langt fra nok til at dække det reelle behov”, siger hun.

Læs mere om online-terapi i Region Syddanmark her.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge