Evaluering af emailkommunikation

 I

Dansk Psykolog Forening evaluerer i øjeblikket sekretariatets mailkommunikation med medlemmer.

Vi har fokus på mailkommunikationen i afdelingen for politisk rådgivning & analyse samt kommunikationsgruppen, fordi kommunikationen med medlemmer først og fremmest er skriftlig og via mails her. Det sker fx, når man som medlem bidrager til et høringssvar eller, når man som medlem interviewes som kilde til en historie i et nyhedsbrev eller Magasinet P.

Evalueringerne er et led i foreningens målsætning om at højne medlemstilfredsheden. Vi evaluerer på vores praksis for at blive klogere sammen med vores medlemmer. Evalueringerne giver os mulighed for at justere, der hvor det eventuelt viser sig nødvendigt.

Alle medlemmer, som har været i mailkorrespondance med en medarbejder fra kommunikationsgruppen eller afdelingen for politisk rådgivning & analyse, vil modtage et link til et spørgeskema. Her vil medlemmet få mulighed for at besvare en række spørgsmål, der er relateret til den konkrete mailkorrespondance.

Baggrund:
Evalueringerne af mailkommunikationen i afdelingen for politisk rådgivning & analyse samt kommunikationsgruppen er et led i foreningens målsætning om at højne medlemstilfredsheden.

Intentionen med en løbende evaluering af sekretariatets praksis og inddragelse af medlemsperspektiver er at få viden, som kan anvendes fremadrettet.

Undersøgelser fra 2015 viste, at medlemstilfredsheden ikke var så god som ønsket. Det førte til en række initiativer med fokus på at højne tilfredsheden.

Bestyrelsen besluttede flere evalueringstiltag, som skal gøre os klogere på specifikke medlemsydelser.

I april 2016 blev sekretariatets telefonrådgivning evalueret, og i juni måned 2016 gav en evaluering indblik i medlemmernes tilfredshed med serviceydelsen lønforhandling.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge