Få genoptaget din sag om erhvervsevnetab

 I

Efter Kammeradvokatens undersøgelse om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, genoptager styrelsen nu en række sager om tab af erhvervsevne. Det drejer sig om sager, hvor der er mistanke om, at der kan være begået fejl i sagsbehandlingen.

Arbejdsskadestyrelsen genoptager selv de sager, hvor Kammeradvokaten har påvist fejl og mangler, men kan ikke selv identificere hvilke øvrige sager, der er behæftede med fejl.

Derfor har Akademikerne bedt alle medlemsorganisationer, herunder Dansk Psykolog Forening, om at orientere deres medlemmer om at der nu er mulighed for, at relevante tilskadekomne kan få deres sager genoptaget.

Læs på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside om dine muligheder for at få genoptaget din arbejdsskadesag.

Om genoptagelse af sager om erhvervsevnetab

Hvornår er det relevant at få sin sag genoptaget?

Genoptag min sag om erhvervsevnetab

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge