Fælleserklæringen i kommunerne er forlænget til og med den 15. august

 I

Fælleserklæringen om ”stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt” udløb den 21. maj . Forhandlingsfællesskabet og KL har aftalt at forlænge fælleserklæringen til og med den 15. august, jf. denne fælleserklæring.

Det er denne gang aftalt, at Fælleserklæringen bortfalder efter udløb, og der er indsat en præcisering om, at kommunerne herefter forventes at håndtere covid-relaterede funktioner og opgaver inden for eksisterende overenskomster og aftaler. De lokale aftaler ophører dog som ved de forrige fælleserklæringer senest 14 dage efter, at fælleserklæringen udløber – dvs. den 29. august – medmindre, at et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

KL har oplyst, at man ligeledes udsender aftalen til kommunerne i dag.

Fælleserklæringen er herudover i store træk identisk med de fælleserklæringer, som Forhandlingsfællesskabet og KL indgik i januar og marts måned.

Med fælleserklæringen får kommunerne således fortsat mulighed for at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Og de nuværende lokale aftaler kan løbe videre. Parterne er ligeledes fortsat enige om, at det er at foretrække, hvis varetagelse af opgaver uden for det normale arbejdsområde er baseret på frivillighed. Og fleksibiliteten er fortsat ledsaget af en pligt til lokal dialog og til at indgå lokale aftaler.

Forhandlingsfællesskabet har overfor KL tilkendegivet Forhandlingsfællesskabet har en forventning om, at kommunernes behov for brug af fælleserklæringen i perioden primært vil relatere sig til lokale nedlukninger eller ved ekstraordinær personalemangel som følge af et smitteudbrud på en arbejdsplads, idet Forhandlingsfællesskabet ikke længere ser et grundlag for den bredde anvendelse af erklæringen i den foreliggende situation med genåbning.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge