Fælleserklæringen i kommunerne er forlænget til og med den 21. maj

 I

Fælleserklæringen om ”stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt” udløb onsdag den 31. marts. Forhandlingsfællesskabet og KL har aftalt at forlænge fælleserklæringen til og med den 21. maj, jf. fælleserklæringen af 29. marts 2021. Fælleserklæringen omfatter alle kommuner og er i store træk identisk med den fælleserklæring, som Forhandlingsfællesskabet og KL indgik i januar måned.

Med fælleserklæringen får kommunerne således fortsat mulighed for at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Parterne er fortsat enige om, at det er at foretrække, hvis varetagelse af opgaver uden for det normale arbejdsområde er baseret på frivillighed. Og fleksibiliteten er fortsat ledsaget af en pligt til lokal dialog og til at indgå lokale aftaler.

Forhandlingsfællesskabet og KL har dog aftalt følgende ændringer/ præciseringer:

  • Det er præciseret, at fælleserklæringen også kan bruges ift. nye opgaver, som kommunerne kan pålægges i medfør af bl.a. epidemiloven. Udgangspunktet vil være, at sådanne nye opgaver er overenskomstdækket, men måtte der helt undtagelsesvist være tale om en ny opgave, hvor det ikke er entydigt om opgaven er omfattet af en kommunal overenskomst, er det aftalt, at den lokale aftale alene indgås med den afgivende organisation. KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om, at der i så fald optages drøftelser mellem KL og relevante organisationer med henblik på en afklaring af overenskomstdækning af opgaven.
  • Aftalen er denne gang aftalt forlænget til den 21. maj. Forhandlingsfællesskabet har overfor KL signaleret, at det er vanskeligt for organisationerne at fortsætte de løbende forlængelser. Den ekstraordinære situation har således stået på lang tid og for hver forlængelse er det oplevelsen, at den øgede fleksibilitet udfordrer medarbejdernes arbejdsmiljø og belaster den enkelte yderligere. KL har tilkendegivet, at de formentlig vil anmode om drøftelser inden den 21. maj. med henblik på en yderligere forlængelse af fælleserklæringen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

pjecebørnene først