Færre førtidspensioneres under psykologordningen

 I

Dansk Psykolog Forenings afdeling for politisk rådgivning og analyse har kigget nærmere på sammenhængen mellem tilkendelser af førtidspension til angst og depressionsramte og tilskudsberettiget psykologbehandling. Resultatet er slående.

Af Henning Due, journalist

Foreningens beregninger viser, at antallet af depressionsudløste førtidspensioner er faldet markant i den periode, hvor den offentlige psykologordning har kørt – altså siden 2008.

Zoomer vi ind på årene 2013 til 2015, viser vores beregninger, at antallet af førtidspensioner på grund af depression er faldet med 30 procent. Et fald, der betyder årlige samfundsbesparelser på minimum 300 millioner kr. Eller cirka tre gange så mange penge, som det offentlige betaler for depression under psykologordningen.

Her skal det nævnes, at der indtil 2012 var en aldersbegrænsning på tilskudsberettiget psykologbehandling til depressionsramte. Siden 2013 har alle depressionsramte over 18 år kunne få tilskud, og det tyder altså på, at udvidelsen af psykologordningen går hånd i hånd med antallet af førtidspensioneringer til depressionsramte.

Både depression og angst ligger i toppen af listen over årsager til førtidspensionering i Danmark. Mens sygdomme i bevægeapparatet i 2015 førte til 926 nye nytilkendelser af førtidspension, kunne psykiske lidelser – heraf en stor del angst og depression – tegne sig for 2.868 nytilkendelser.

Kigger vi nærmere på antallet af nytilkendelser af førtidspension til angstramte, viser vores beregninger, at antallet steg med hele 40 procent alene fra 2013-2015.

Den udvikling er interessant – ikke mindst fordi angst er den største enkeltstående sygdom, hvad angår nytilkendelser af førtidspension – og andelen er stigende.

Men også fordi det offentlige tilskud til angstbehandling fortsat en aldersbegrænsning, som betyder, at kun personer mellem 18 og 38 år kan få tilskud til behandling af angst.

Psykologordningen, der er finansieret af regionerne, har et økonomisk loft i dag, der betyder, at der årligt kun kommer 10.900 patienter i behandling for angst, svarende til under 5 % af den samlede andel af voksne der lever med angst.

Derfor har psykologformand Eva Secher Mathiasen også for nyligt været til foretræde i Folketingets Sundheds- og ældreudvalg, hvor hun blandt andet fremlagde Dansk Psykolog Forenings nye beregninger med det sigte at få fjernet aldersbegrænsningen på offentligt tilskud til angstbehandling via psykologordningen.

Læs her vores seneste dokumenter på området:

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge