Psykologifestival 2023 i Region Midtjylland

Her kan du læse mere om alle de oplæg, du kan booke i Region Midtjylland til Psykologifestival 2023.

Hvis du ønsker at bestille et oplæg, skal du klikke på 'Bestil oplægget her' i psykologens beskrivelse og sende dem en mail.
 • Niels Peter Rygaard har for nylig været medforfatter til bogen ”Kort og Godt om Tilknytning”, som handler om hvordan man skaber tryg tilknytning hos børn.
  I dette oplæg vil han fortælle, om hvorfor og hvordan trygge relationer betyder alt i det nye børnesyn.

  Kontaktinfo
  Niels Peter Rygaard
  DPA authorized psychologist

  Tilbyder at holde oplægget i: Aarhus og nær omegn

  Læs mere om psykologen

  Bestil oplægget her

 • Mads Krarup er specialist i arbejds- og organisationspsykologi. I den forbindelse vil han lave en walk-and-talk med fokus på lederudvikling. Man kommer til at arbejde med sammenhængen mellem en aktuel, konkret udfordring og vores værdier – og slideshows er byttet ud med frisk luft, gode sko og konkrete værktøjer.

  Kontaktinfo
  Mads Krarup
  Cand.psych.aut., specialist Arbejds- & Organisationspsykologi

  Tilbyder oplægget i: Midtjylland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Det er svært at være menneske i det samfund, vi har opbygget for os selv. Det er vanskeligt at finde indre ro i en verden, der larmer. Hvad gør det svært, og hvad kan vi gøre?
  Dette vil Lone Nørgaard, klinisk og erhvervspsykolog, forsøge at besvare med sit oplæg.

  Kontaktinfo
  Lone Nørgaard
  Aut.cand. psych.

  Tilbyder at holde oplægget i: Horsens Kommune

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Mads Krarup er specialist i arbejds- og organisationspsykologi.
  Oplægget vil fungere som en kommunikationsworkshop, hvor Mads vil sætte fokus på fundamentet for vores måde at kommunikere og forstå hinanden på. På en uformel, inddragende og underholdende måde bliver deltagerne klogere på blandt andet kropssprogets magt, lytning som en særlig disciplin, personlighedsepoker, og hvordan man kan kommunikere med mennesker man har det stramt med.

  Kontaktinfo
  Mads Krarup
  Cand.psych.aut., specialist Arbejds- & Organisationspsykologi

  Tilbyder oplægget i: Midtjylland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Astrid Bjørn Leth-Nissen er psykolog og forsker med erfaringer på par- og familieområdet.
  Hun vil fortælle om de afgørende faktorer for et langvarigt og tilfredsstillende parforhold. Derudover vil hun fortælle om en 3. bølge inden for parterapi kaldet: Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

  Kontaktinfo
  Astrid Bjørn Leth-Nissen
  Psykolog og forsker – cand.psych., ph.d.

  Tilbyder oplægget i: Østjylland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Ida Waage Nielsen er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi.
  Hun vil afholde gruppe-workshops for maks. 20 deltagere, med Dybdevisualisering efter metoden: ”The Personal Totem Pole Process”.
  Denne giver mulighed for personligt at arbejde med klima- og miljøkrisen, fx ud fra modsætninger som håb-håbløshed, pligt-lyst, fællesskab- selvstændighed, oprør-tilpasning, spontanitet-struktur.

  Kontaktinfo
  Ida Waage Nielsen
  Cand. psych, aut., specialist/supervisor i psykoterapi og sundhedspsykologi

  Tilbyder at holde oplægget i: Horsens

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Oplægget handler om, hvordan man bedst hjælper sin medarbejder tilbage efter en stress-sygemelding.
  Karina Thomsen er autoriseret psykolog med speciale i stressbehandling og vil undervise i hjernepauser og konkrete øvelser til at styrke den mentale sundhed og trivsel ved brug af naturen.

  Kontaktinfo
  Karina Thomsen
  Autoriseret psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: 8300 Odder

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Oplægget handler om psykisk vold, og hvad det er. Under oplægget vil autoriseret psykolog, Line Dupont, skabe refleksion om, hvornår vi er psykisk voldelige mod hinanden, samt hvad du kan gøre som vidne til psykisk vold.

  Kontaktinfo
  Line Dupont
  Cand.psych., klinisk psykolog og privatpraktiserende

  Tilbyder at holde oplægget i: Aarhus

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • I det sidste års tid har skandaler med chefer, der er blevet nødt til at forlade deres job grundet “privilegieblindhed”, rullet. Men hvad dækker dette begreb over, og hvad har det med os alle at gøre?
  Dette vil Lone Nørgaard, klinisk og erhvervspsykolog, forsøge at besvare med sit oplæg.

  Kontaktinfo
  Lone Nørgaard
  Aut.cand. psych.

  Tilbyder at holde oplægget i: Horsens Kommune
  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Par-tjek er parforholdets pendant til tandlægetjek og serviceeftersyn af bilen.
  Astrid Bjørn Leth-Nissen er psykolog og forsker med erfaringer på par- og familieområdet. Hun vil holde et oplæg om Par-tjek og om, hvordan Par-tjek er et relevant tilbud i den generelle parforholdssundhed.
  Et Par-tjek består af en skræddersyet “tilstandsrapport” af de områder af parforholdet, som forskningen har fundet mest betydningsfulde for parforholdskvaliteten og -stabiliteten, samt to samtaler med en Par-tjek vejleder. Par-tjek er et forskningsbaseret tilbud, der har vist god effekt på parforholdstilfredsheden både i Danmark og i USA.

  Kontaktinfo
  Astrid Bjørn Leth-Nissen
  Psykolog og forsker – cand.psych., ph.d.

  Tilbyder oplægget i: Østjylland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Den metakognitive metode vinder særligt frem i behandling af angst, depression og stress.
  Nanna Brejnegaard er klinisk psykolog, og hun arbejder med voksne, børn og underviser relevante faggrupper.
  Nanna vil holde oplæg om den metakognitive metode, hvor hun bl.a. vil forklare, hvordan sindet er selvregulerende, og hvordan man kan få et andet forhold til sine tanker og følelser.

  Kontaktinfo
  Nanna Kathrine Brejnegaard
  Psykolog

  Tilbyder oplægget i: Aarhus

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Niels Peter Rygaard har arbejdet som børnepsykolog for udsatte børn i over 40 år – både i Danmark og i udlandet. I ikke færre end 35 lande har han arbejdet med at uddanne medarbejdere, der træner grupper af omsorgsgivere for anbragte og forladte børn.
  I dette oplæg retter han fokus på børns fremtid og udfordringer i et dansk men også internationalt perspektiv

  Kontaktinfo
  Niels Peter Rygaard
  DPA authorized psychologist

  Tilbyder at holde oplægget i: Aarhus og nær omegn

  Læs mere om psykologen

 • Nina Kristensen er autoriseret psykolog med speciale i børn, unge og familier.
  Hun vil holde et oplæg om angst hos børn og unge. Oplægget vil omhandle, hvad angst er, og hvem det rammer. Derudover vil Nina give konkrete redskaber til at afhjælpe angst hos børn og unge.
  Oplægget er rettet mod forældre, pædagogisk personale og andre interesserede.

  Kontaktinfo
  Nina Kristensen
  Cand.psych. aut.

  Tilbyder oplægget i: Aarhus, Randers, Hinnerup og omegn

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Niels Peter Rygaard er med i en gruppe af danske psykiatere og psykologer, der er optaget af tværfaglige løsninger og nye mindsets til de fælles udfordringer i PPR og psykiatrien. I dette oplæg vil han sætte fokus på, hvordan psykologer og psykiatere kan samarbejde om at forbedre børn og unges mentale helbred.

  Kontaktinfo
  Niels Peter Rygaard
  DPA authorized psychologist

  Tilbyder at holde oplægget i: Aarhus og nær omegn

  Læs mere om psykologen

  Bestil oplægget her

 • En større gruppe børn og unge i Danmark vokser op i sekteriske miljøer. Her har børnene ikke mulighed for at udvikle sig med selvstændige valg og holdninger, men er udsat for kontrol. Mange fagpersoner føler sig ikke klædt på til at håndtere dette.
  Dette emne, og dets aktualitet, vil autoriseret psykolog, Susanne Benderfeldt – med blandt andet viden fra organisationen InsideOut – berøre i sit oplæg og også anvise vejledning i, hvordan man som udenforstående kan hjælpe denne gruppe og spotte mistrivsel.

  Kontaktinfo
  Susanne Benderfeldt
  Autoriseret psykolog

  Tilbyder oplægget i: Silkeborg og Aarhus

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Jonathan Smed er psykolog med speciale i motivationsarbejde og psykologiske behov bag internettet og gaming. Han har flere års erfaring med at arbejde med unge og den kultur, der er omkring dem, herunder ikke mindst gaming.

  I oplægget vil Jonathan fortælle om at arbejde med gamere og psykologien bag hvorfor nogle gamer.

  Oplægget har fokus på både praksisarbejde med gamere i terapi og overvejelser om gaming som psykologisk fænomen.

  Jonathan vil også give sit bud på, hvordan gaming kan ilte fundamentale psykologiske behov, hvornår gaming er sundt og produktivt, og hvornår det kan blive problematisk og hvordan gaming, fantasi, og online eskapisme kan bruges som forsvar.

  Dette vil lede op til en introduktion af screening og Interventionsstrategier samt ICD-11 og gaming disorder.

  Kontaktinfo
  Jonathan Smed Iversen
  Psykolog

  Bestil oplægget her

  Læs mere om psykologen her