Psykologifestival 2023 i Region Sjælland

Her kan du læse mere om alle de oplæg, du kan booke i Region Sjælland til Psykologifestival 2023.

Hvis du ønsker at bestille et oplæg, skal du klikke på 'Bestil oplægget her' i psykologens beskrivelse og sende dem en mail.
 • De fleste mennesker kender til fornemmelsen af at være fanget af sine tanker og at sidde fast i endeløse grublerier, analyser af fortiden og bekymringer om fremtiden.
  Dette oplæg af Lotte Gobert Fønss, psykolog og specialist i psykoterapi, tager udgangspunkt i, at tanker er tanker, som vi kan lære at forholde os til på en måde, hvor de træder i baggrunden og bliver mindre styrende. Der arbejdes med metoder til at give slip på tankerne og til at forholde sig til det levede og oplevede liv i stedet.

  Kontaktinfo
  Lotte Gobert Fønss
  Cand.psych. og specialist i psykoterapi og supervision. Praktiserende psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: Køge, Solrød og Greve kommune

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Når vi i parforhold oplever at gentage de samme konflikter igen og igen, kan vi over tid opleve at miste kontakten til den, vi elsker.
  Mette Sofie Schubell, som er autoriseret psykolog, parterapeut og specialist i sexologisk rådgivning, vil
  holde oplæg om konflikter i parforholdet.
  Oplægget vil give indblik i de smertefulde mønstre, som par kan komme til at sidde fast i, og de mekanismer, der er på spil, når vi kritiserer eller trækker os fra hinanden, selvom vi i virkeligheden ønsker nærhed. Oplægget vil foreslå opmærksomhed på vores konfliktmønster som første skridt på vejen til nærvær og tryghed i vores relationer.

  Kontaktinfo
  Mette Sofie Schubell
  Cand. psych. aut.

  Tilbyder at holde oplægget i: Roskilde og omegn

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Vi lever i et samfund med social mobilitet, et væld af muligheder og adgang til et informationsflow som aldrig før.
  Katja Ellegaard Christensen er autoriseret psykolog og vil afholde et oplæg om at møde unge med et perspektiv, hvor retning sættes højere end mål. Hun vil holde et oplæg om, hvordan angst, stress, relationelle vanskeligheder samt følelser af isolation og meningsløshed opleves, når vi ikke har en fornemmelse af en meningsfuld retning, som mål kan sættes ud fra.
  Hun vil i oplægget tale om, hvordan vi helt basalt har brug for kontakt og fællesskaber, og hvordan oplevelsen af mening opstår, når vi oplever, at vores tanker og handlinger har betydning for noget andet end os selv. Hun vil tale om, hvordan vi i relationer med andre mennesker kan skabe en fornemmelse af et anker i en tilværelse, der er konstant omskiftelig.
  Oplægget er tænkt særligt relevant for studievejledere og undervisere på videregående uddannelser, men alle, der er interesserede i det er velkomne til at booke det.

  Kontaktinfo
  Katja Ellegaard Christensen
  Aut.cand.psych. og selvstændig psykolog

  Tilbyder at holde oplægget på: Sjælland, Fyn og Jylland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Højtbegavede er for alvor sat på dagsordenen, og der er stigende opbakning til denne gruppe af børn, men hvem er de egentligt?
  Hvorfor skal der gøres noget særskilt for dem? Hvad kan man forvente af deres udvikling, og hvordan kan den støttes?
  Dette kan du få svar på fra Dea Franck.
  Dea har ekspertise i høj begavelse, og er en del af ekspertgruppen, der hjælper Børne- og Undervisningsministeriet med udviklingen af screening og indsatser for elever med høj begavelse i indskolingen.

  Kontaktinfo
  Dea Franck
  Autoriseret psykolog

  Tilbyder at holde oplægget på: Sjælland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Johanne Cecilie Andersen er autoriseret psykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi.
  Hun vil holde et oplæg om, hvordan vi kan træne vores hjerne, nærvær og opmærksomhed og samtidig bidrage til en mere bæredygtig verden. Herunder hvilken indflydelse vores egen trivsel har på andres trivsel, og hvordan vi kan passe godt på os selv og samtidig have fokus på andre mennesker og naturen.
  Foredraget tager udgangspunkt i mindfulness, compassion og et regenerativt mindset.

  Kontaktinfo
  Johanne Cecilie Andersen
  Cand.psych., autoriseret og specialist i arbejds- og organisationspsykologi

  Tilbyder at holde oplægget i: Skovens hus, Corselitze på Nordfalster

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Melissa Elveberg er autoriseret psykolog med mange års erfaring inden for sports- og performancepsykologi. Hun vil holde et oplæg om, hvordan netop denne gren inden for psykologien kan bruges i sportslig konkurrence.

  Kontaktinfo
  Melissa Elveberg
  Psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: Københavnsområdet og det meste af Sjælland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • En halv million danskere vurderes til at have et behandlingskrævende høretab, og 770.000 danskere angiver at have tinnitus.
  Anne-Mette Mohr er ekspert i håndtering af høretab, tinnitus og indre-øre-betinget svimmelhed. Hun er medvært på podcastserien Tinnituskompasset og har grundlagt og stået i spidsen for House of Hearing 1993-2021. Hør Anne-Mette fortælle om udfordringerne, herunder om vejen til at ”lære at leve med det” både set ud fra de berørtes, de pårørendes og fra arbejdsgivers og kollegernes perspektiv.

  Kontaktinfo
  Anne-Mette Mohr
  Cand.psych. og specialist i klinisk psykologi. Godkendt som supervisor

  Tilbyder at holde oplægget i: Region Hovedstaden

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Johanne Cecilie Andersen er autoriseret psykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi.
  Hun vil holde et oplæg om, hvordan virksomhedens interne og eksterne kommunikation hænger sammen med et godt arbejdsmiljø, samt hvad der er godt at være opmærksom på i hverdagen, ved forandringsprocesser og i forbindelse med kriser. Derudover vil hun introducere begrebet psykologisk tryghed og konfliktkultur set i relation til temaet.

  Kontaktinfo
  Johanne Cecilie Andersen
  Cand.psych., autoriseret og specialist i arbejds- og organisationspsykologi

  Tilbyder at holde oplægget på: Lolland og Falster

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Hypnoterapi er en terapeutisk, let form for hypnose, der kan sammenlignes med tilstanden under guidet visualisering.
  I dette oplæg fortæller Hedda Sandemose, specialist i psykoterapi, om hvordan hypnoterapien fungerer som terapiform, når hun udforsker dens mulighedsrum.

  Kontaktinfo
  Hedda Sandemose
  Aut.cand.psych.

  Tilbyder at holde oplægget på: Sjælland

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Når arbejdet bevæger sig fra arbejdsglæde til belastning, kan det være hjælpsomt at blive bevidst om, hvad der er på spil? Hvad er det, som belaster og forringer arbejdsglæden?
  Dette emne vil Lotte Gobert Fønss, som er psykolog og specialist i psykoterapi, holde et oplæg om. I oplægget vil hun komme ind på, hvordan man kan identificere og arbejde med stressfaktorer og belastninger samt faktorer, som bidrager med energi og ressourcer. Et centralt omdrejningspunkt i oplægget omhandler værdier i arbejdslivet. Hvad giver arbejdsglæde? Der arbejdes med forskellige øvelser, herunder mindfulnessøvelser.

  Kontaktinfo
  Lotte Gobert Fønss
  Cand.psych. og specialist i psykoterapi og supervision. Praktiserende psykolog

  Tilbyder at holde oplægget i: Køge, Solrød og Greve kommune

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her

 • Johanne Cecilie Andersen er autoriseret psykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi.
  Hun vil holde et oplæg om ledertrivsel, hvor hun vil redegøre for, hvad det er og hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på. Derudover vil hun have fokus på, hvordan det hænger sammen med virksomhedens strategi og bæredygtighedsdagsordenen.

  Kontaktinfo
  Johanne Cecilie Andersen
  Cand.psych., autoriseret og specialist i arbejds- og organisationspsykologi

  Tilbyder at holde oplægget på: Lolland og Falster

  Læs mere om psykologen her

  Bestil oplægget her