Personvalg i Dansk Psykolog Forening

Bestyrelsesarbejdet udvikler både egne kompetencer og udsyn og giver rig mulighed for at sætte retningen for foreningens arbejde. Som medlem skal du stemme på de opstillede kandidater, og du er dermed med til at beslutte, hvem der skal tegne foreningen indadtil og udadtil. Afstemningen foregår dagen efter generalforsamlingen (GF24), der løber af stablen 25. og 26. maj 2024.

Alle kan stille op

Alle typer af poster er afgørende for foreningens arbejde, og medlemmerne har mulighed for at være med i det vigtige arbejde. Alle er velkomne, og jo flere forskellige kandidater, der stiller op, des mere mangfoldigt bliver valget. Foreningen har brug for bred repræsentation, så alle dele af fagpolitiske diskussioner og politiske samfundssyn bliver dækket og taget hånd om på vegne af medlemmerne.

Stem på de opstillede kandidater

Hvert tredje år er der generalforsamling, hvor det er muligt at stille op til bestyrelsen, Komité for etik eller som kritisk revisor – såkaldt personvalg. Næste gang 25. og 26. maj 2024. Fristen for at stille op til bestyrelsen var 12. april 2024. Du kan stadig stille op til Komité for etik eller som kritisk revisor.

Som medlem får du en stemmeseddel på mail, hvor du kan vælge, hvem du vil stemme på.

Alle kandidaterne bliver præsenteret her i starten af maj måned 2024.

 • Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer og realiserer arbejdsprogrammets pejlemærker. Bestyrelsen består af forpersonen, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer. Heraf vælger bestyrelsesmedlemmerne en næstformand samt mindst 1 medlem til hvert af de faste udvalg.

  • Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året. (Du kan være med online).
  • Bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar på 75.000 kroner.

  Mød bestyrelsen

 • Komité for Etik rådgiver om etik og behandler klagesager. Komitéens opgave er at udbrede kendskabet til de etiske principper for nordiske psykologer og at øge psykologernes bevidsthed om de etiske dilemmaer, der knytter sig til de faglige funktioner, som psykologerne udfører. Komiteen består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter.

  Komiteen holder ca. 8 ordinære møder årligt samt et todages seminar. Møderne holdes som en kombination af fysisk og virtuel deltagelse, der tager hensyn til den geografiske fordeling af medlemmerne.

  • Formanden for Komité for Etik modtager et årligt honorar på 75.000 kroner.
  • Komitémedlemmer modtager et årligt honorar på 12.500 kroner.

  Mød Komité for etik

 • Dansk Psykolog Forenings årsregnskab revideres af 2 kritiske revisorer. Til brug ved revisionen kan revisorerne afkræve samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktøren både skriftlige og mundtlige oplysninger, ligesom revisorerne har adgang til foreningens protokoller, korrespondance og arkiv.

  Udover de kritiske revisorer revideres foreningens årsregnskab også af en statsautoriseret revisor.

  Mød Kritiske revisorer

Stil op som kritisk revisor eller til komité for etik

Det er stadig muligt at stille op som kritisk revisor eller til komité for etik. Det kan du gøre helt frem til lørdag den 25. maj 2024 kl. 17.

 

  Dit arbejdsområde

  Hvilken post stiller du op til?

  Hvorfor stiller du op til posten?

  Hvad vil du særligt arbejde for, hvis du får posten?

  Har du tidligere haft en post i foreningen?
  Fx som kritisk revisor, bestyrelsesmedlem, forperson, næstforperson eller kasserer i en decentral enhed.

  Jeg erklærer, at jeg er medlem af DP

  Kontaktoplysninger

  E-mail

  Telefonnummer

  Jeg giver samtykke til, at mit portræt og min tekst lægges på dp.dk, og at min præsentation fremgår i materialer til GF24.