Personvalg 2024: Kandidater til kritiske revisorer

Dansk Psykolog Forenings årsregnskab revideres af 2 kritiske revisorer, der er valgt blandt medlemmerne. Her kan du møde kandidaterne.

Mød kandidaterne

Mød kandidaterne til Dansk Psykolog Forenings kritiske revisorer.  Som medlem kan du stemme på kandidaterne fra 27. maj 2024. Du modtager en personlig stemmemail, når valget åbner. Det er  det er stadig muligt selv at stille op til kritiske revisorer.

Der skal vælges 2 kritiske revisorer.

Nike Brandt Poulsen (tv.) og Mugge Pinner (th.)

Mugge Pinner, cand.psyk.

Jeg har været aktiv i DP som studerende i 1970erne og siden jeg blev cand.psyk i 1981 bl.a. i DPs bestyrelse, flere udvalg, selskab mm. Er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i voksen neuropsykologi. Lige siden jeg stoppede i bestyrelse og udvalg i 2000’erne har jeg været valgt som kritisk revisor. Jeg tager gerne en periode mere, og gerne sammen med den anden kritiske revisor, vores nuværende suppleant og gerne en suppleant mere, så de klædes på til at overtage i fremtiden.

Som kritisk revisor ser jeg det som min vigtigste opgave at tilse at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med medlemmernes politiske beslutninger og at foreningens økonomi styres ansvarligt. Dvs. være en slags vagthund, som hele tiden holder øje med, at de politisk valgte og ansatte varetager de politikker og opgaver, der vedtages på foreningens højeste myndighed, GF.

Opgaven er bl.a. at sikre at foreningen har en robust økonomi, hvor der er plads til -de mange faste opgaver men også et pænt råderum til nye ting. Et tilsyn, der ikke er blevet mindre vigtigt, når vi kun afholder GF hvert 3. år.

Jeg ser gerne at foreningen har en økonomi, så flere menige medlemmer og decentrale enheder inddrages mere i det politiske arbejde både ind- og udadtil, samtidig med at de politisk valgte og foreningens ansatte har gode forhold til at udføre deres arbejde for os. Det gælder deres løn & ansættelsesvilkår samt et godt arbejdsklima. DP har i de sidste GF’s perioder haft stor udskiftning blandt de ansatte. Jeg ser det som en vigtig opgave, at de kritiske revisorer holder øje med dette, da stabilitet og et godt arbejdsmiljø har stor betydning for at de vedtagne politikker kan udføres tilfredsstillende og at man som menigt medlem føler sig godt behandlet.

Jeg har et godt kendskab til foreningens økonomi og forvaltning. Jeg har været med i gode tider, hvor vi kritiske revisorer var med til at sikre det fagforeningsmæssige arbejde blev udvidet, og i krisetider, hvor vi måtte tilse der blev sparet, men på en måde så de vedtagne arbejdsopgaver blev løst optimalt.

Jeg har været med i perioder hvor DP har fået mange nye medlemmer og perioder (som nu) hvor det at være medlem af sin fagforening med alle de fordele det give både fagligt og fagforeningsmæssigt, ikke altid for alle opleves som en helt naturlig del af det at være psykolog.

Mit navn er Nike Brandt Poulsen. Jeg er cand.psych. fra Århus Universitet 1982. Jeg er specialist og supervisor i psykoterapi, og ser mig som en socialpsykologisk kliniker.

Min virksomhed har centreret sig om udvikling af psykologiske og socialpædagogiske indsatser med anbragte/anbringelsestruede børn og unge i kommunalt, amtsligt og regionalt privat regi. Det har omfattet udredning og behandling, undervisning, udviklingsarbejde, samt interkulturelt arbejde i fex Røde Kors. Især har jeg koncentreret mig om terapeutisk aktionsarbejde i grupper, i forhold til klienter hvor arbejde med livshistorie kan give større fremgang end individuel samtale. Jeg har i DP været formand for SIP, Selskab for Interkulturel Psykologi. De seneste 10 år har jeg været privatpraktiserende med ydernummer.

Opstillingsgrundlag:

Jeg har i sidste GF-periode været suppleant for de to kritiske revisorer og har som sådan deltaget i det løbende samarbejde med bestyrelse og direktion. Arbejdet giver et overordnet blik på foreningens økonomi og mulighed for at forholde sig til økonomiske dispositioner set i lyset af medlemmernes udtrykte ønsker for foreningens udvikling – og det er derfor interessant at være kritisk revisor.

Opgaven for de kritiske revisorer består grundlæggende i at sikre, at de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen, udmøntes i overensstemmelse med de trufne beslutninger. De vedtagne beslutninger skal alle have interesse og gennemføres set i lyset af DP’s til enhver tid aktuelle situation.

Hvad vil jeg især arbejde for, hvis jeg får posten?

Mit fokuspunkt i arbejdet som kritisk revisor er især af arbejde for at de tiltag, der besluttes i så høj grad som overhovedet muligt udmøntes således af de enkelte medlemmer og de decentrale enheders perspektiver tilgodeses og at medlemmerne lettes i det ofte omfattende arbejde, de yder. Det skal være så let og så meningsfuldt for dem som muligt, at udføre det frivillige arbejde de gør, for DP og for os alle sammen.