Stil op og prøv kræfter med bestyrelsesarbejde

Stil op til bestyrelsen, som forperson, Komité for etik eller som kritisk revisor i perioden 2024-2027. Bestyrelsesarbejdet udvikler både dine egne kompetencer og udsyn og giver dig rig mulighed for at sætte retningen for foreningens arbejde. Her kan du se, hvad det kræver, og hvordan du stiller op.

Stil op til bestyrelsen, som forperson, Komité for etik eller som kritisk revisor

Gå direkte til opstilling

Bestyrelsesarbejdet kan være en måde at udvikle egne kompetencer, styrke dit netværk og få erfaring med at arbejde i et politisk og strategisk krydsfelt. I DP kan du være med til at præge arbejdet for at styrke psykologernes arbejdsvilkår og betydning for samfundet.

Som bestyrelsesmedlem eller som medlem af Komité for etik eller Kritiske revisorer deltager du i det løbende arbejde og er typisk med i et udvalg eller en arbejdsgruppe om et emne, der bliver fastlagt i arbejdsprogrammet på generalforsamlingen.

Alle kan stille op

Alle typer af poster er afgørende for foreningens arbejde, og du har mulighed for at være med i det vigtige arbejde. Alle er velkomne, og jo flere forskellige kandidater, der stiller op, des mere mangfoldigt bliver valget. Foreningen har brug for bred repræsentation, så alle dele af fagpolitiske diskussioner og politiske samfundssyn bliver dækket og taget hånd om på vegne af medlemmerne.

Hvert tredje år er der generalforsamling, hvor det er muligt at stille op til bestyrelsen, Komité for etik eller som kritisk revisor – såkaldt personvalg. Næste gang 25. og 26. maj 2024.

 • Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer og realiserer arbejdsprogrammets pejlemærker. Bestyrelsen består af forpersonen, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer. Heraf vælger bestyrelsesmedlemmerne en næstformand samt mindst 1 medlem til hvert af de faste udvalg.

  Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året.

  Mød bestyrelsen

 • Komité for Etik rådgiver om etik og behandler klagesager. Opgave er at udbrede kendskabet til de etiske principper for nordiske psykologer og at øge psykologernes bevidsthed om de etiske dilemmaer, der knytter sig til de faglige funktioner, som psykologerne udfører. Komiteen består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter.

  Komitéen mødes ca. 12 gange om året.

  Mød Komité for etik

 • Dansk Psykolog Forenings årsregnskab revideres af 2 kritiske revisorer. Til brug ved revisionen kan revisorerne afkræve samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktøren både skriftlige og mundtlige oplysninger, ligesom revisorerne har adgang til foreningens protokoller, korrespondance og arkiv.

  Udover de kritiske revisorer revideres foreningens årsregnskab også af en statsautoriseret revisor.

  Mød Kritiske revisorer

Sådan stiller du op

Du kan melde dit kandidatur frem til 12. april 2024 ved at udfylde kandidatformularen. (LINK) Du har mulighed for at stille op til enten:

 • Forperson for bestyrelsen (her skal vælges én)
 • Bestyrelsesmedlem (her skal vælges otte og to suppleanter)
 • Forperson for Komité for etik (her skal vælges én)
 • Medlem af Komité for etik (her skal vælges to og to suppleanter)
 • Kritisk revisor (Her skal vælges to og én suppleant)

Det er ifølge Dansk Psykolog Forenings love ikke muligt at stille op til en post i bestyrelsen, Komité for Etik eller kritiske revisorer samtidig. Hvis der er opstillet for få kandidater til posterne, er det muligt at opstille helt frem til dagene for generalforsamlingen. Hvis det bliver tilfældet, åbner vi for opstilling efter fristen.

Urafstemning efter GF24

Kort efter generalforsamlingen åbner vi urafstemningen, som er en digital afstemning blandt alle medlemmer. Afstemning løber i to uger fra d. 27. maj. Umiddelbart efter afstemningen lukker, får du besked, om du har fået stemmer nok til at få tilbudt den post, du opstillede til.

Krav til dig, der ønsker at stille op

 • Du skal være medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Du skal deltage i generalforsamlingen 25-26. maj 2024
 • Du skal forberede en præsentation af dig selv

Præsentation af dig selv som kandidat

For at give dig mulighed for at fortælle andre medlemmer om dit kandidatur og dine budskaber, skal vi optage en kort video med dig, tage et professionelt billede, og du skal formulere en kort tekst.

Din tekst

Indled din præsentation med navn, alder og uddannelse. Du skal besvare følgende spørgsmål, når du stiller op:

 1. Hvorfor stiller du op til posten?
 2. Hvad vil du særligt arbejde for, hvis du får posten?

Du kan skrive op til 2000 tegn med mellemrum.

Dit foto

Du skal fotograferes, hvis du stiller op til personvalget. Du får sendt billederne til udvælgelse.

Fotografering foregår i DP’s lokaler i hhv. Aarhus og København i april måned. Det er muligt at blive fotograferet på følgende datoer: 22. og 23. april. Angiv, hvornår du vil fotograferes.

Din præsentationsvideo

Vi optager en kort videofilm med din præsentation, hvis du stiller op til personvalget. Det er op til dig, hvordan du ønsker at fortælle om dig selv og dine budskaber. Videooptagelserne foregår samtidig med fotografering enten 22. eller 23. april. Vi bestræber os på at tage billeder og filme samme dag.

Spørgsmål til personvalget?

Hvis du har spørgsmål til personvalget 2024, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular.

Udfyld formularen og stil op som kandidat

Du stiller op ved at udfylde alle felter i formularen. Sidste frist for opstilling er 12. april 2024.

 

  Dit arbejdsområde

  Hvilken post stiller du op til?

  Hvorfor stiller du op til posten?

  Hvad vil du særligt arbejde for, hvis du får posten?

  Har du tidligere haft en post i foreningen?
  Fx som kritisk revisor, bestyrelsesmedlem, forperson, næstforperson eller kasserer i en decentral enhed.

  Jeg erklærer, at jeg er medlem af DP

  Jeg vil gerne fotograferes og filmes i

  Jeg vil gerne fotograferes og filmes den

  Kontaktoplysninger

  E-mail

  Telefonnummer

  Jeg giver samtykke til, at mit portræt og min tekst lægges på dp.dk, og at min præsentation fremgår i materialer til GF24.