Folkehøring om børn og unges trivsel (Trivselskommissionen)

Dansk Psykolog Forening er blevet kontaktet af Trivselskommissionen, der netop har lanceret en folkehøring om børn og unges trivsel.

Trivselskommissionen har bedt os i Dansk Psykolog Forening om at sprede budskabet til relevante medlemmer, der kan komme med psykologfaglige perspektiver på børn- og unges trivsel. Høringen består af, at du svarer på fire spørgsmål. For yderligere orientering om folkehøringen, se da nedenstående materiale.

Du kan finde høringen på kommissionens hjemmeside.

Baggrund: Regeringen nedsatte d. 11. august 2023 Trivselskommissionen. Kommissionen har fået til opgave at belyse trivselsudfordringerne og komme med anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, samt hvordan robusthed og myndiggørelse kan styrkes. Kommissionens målgruppe er den almene børne- og ungegruppe fra 0-25 år, og den skal afslutte arbejdet ved udgangen af 2024.

Bemærk at DP ikke kommer til at sende et centralt høringssvar, men at du som fagperson selv skal gå ind og udfylde spørgsmålene på Trivselskommissionens hjemmeside. Fristen for høringen er d. 30. april 2024.

Høringsfrist: 30. april.

 

  Er du medlem af DP?

  Vedhæft gerne høringssvar

  Høringsmateriale:
  Invitation til interessenter
  Bidrag-til-Trivselskommissionens-folkehoering

  Har du spørgsmål til processen kan du kontakte DP på aab@dp.dk eller Aja Skafte e-mail: ajs@dp.dk.