Høring af anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsatser og faglige praksis for børn og unge med ADHD og/eller autisme

Dansk Psykolog Forening har fra Social- og Boligstyrelsen modtaget høring af udkast til ’Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsatser og faglige praksis for børn og unge med ADHD og/eller autisme’.

Anbefalingerne omhandler børn og unge i alderen 0-18 år med ADHD, autisme eller kombination af begge. Formålet med anbefalingerne er at give kommunerne viden om og inspiration til, hvordan de kan styrke deres indsats på området. Anbefalingerne henvender sig til fagprofessionelle med direkte kontakt til børnene og de unge, samt deres ledelse.

De syv anbefalinger omhandler:

 1. Grundviden og specialiseret viden hos fagprofessionelle.
 2. Fokus på ledere og medarbejderes børne- og ungesyn.
 3. Helhedsorienteret og tværgående fokus i indsatserne, så det enkelte barn og familie oplever sammenhæng.
 4. Familie- og samspilsorienterede indsatser bør tilbydes efter behov.
 5. Individuelt tilpassede indsatser, der tager afsæt i den enkeltes forskellige behov og ressourcer.
 6. Inddragelse af barnet eller den unges perspektiv.
 7. Tidlig opsporing af mistrivsel hos børn og unge.

For mere dybdegående information om anbefalingerne, se da det vedhæftede høringsmateriale.

Eventuelle bidrag som skal indgå i Dansk Psykolog Forenings samlede høringssvar, bedes indsendes via. hjemmesiden snarest muligt og senest d. 10. oktober. Vi beklager denne relativ korte frist, der skyldes, at høringsperioden kun er tre uger.

Hvis der opstår spørgsmål til høringen, er man altid velkommen til at kontakte DP på ajs@dp.dk.

Høringsfrist: 10. oktober

 

  Er du medlem af DP?

  Vedhæft gerne høringssvar

   

  Høringsmateriale: 
  ADHD og autisme – anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsatser og faglige praksis
  Høringsbrev vedrørende anbefalinger

  Har du spørgsmål til processen kan du kontakte Aja Skafte på telefon +45 48 80 11 79 eller e-mail: ajs@dp.dk.