Høring om revideret vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (Sundhedsstyrelsen)

Dansk Psykolog Forening har fra Sundhedsstyrelsen modtaget ’høring om revideret vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge’.

I vejledningen beskrives de sundhedsfaglige anbefalinger for indholdet af de forebyggende sundhedsydelser til børn, unge og deres forældre.

Vejledningen beskriver indholdet i syv forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis og i sundhedsplejeordningen fra graviditet til den unge ikke længere er omfattet af undervisningspligten, sådan som bekendtgørelsen angiver Sundhedsstyrelsens opgave. Der er anlagt et familieorienteret perspektiv med henblik på at understøtte barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling i samarbejde med forældrene. De sundhedsfaglige anbefalinger beskriver hvorfor og hvordan ydelserne tilbydes i forhold til at styrke den tidlige indsats, ikke kun i alder, men også i problemudvikling og i et tværprofessionelt perspektiv, når der er behov for inddragelse af andre end sundhedsprofessionelle.

For mere dybdegående information om vejledningen, se materialet herunder.

PPR står nævnt flere gange i vejledningen, hvorfor vi gene vil høre, om vores medlemmer har nogle bekymringer eller andet, som skal indgå i DP’s samlede høringssvar. Hvis dette er tilfældet, skal du indsende dem igennem formularen. Vi beklager denne korte frist, der skyldes, at styrelsen har lagt høringsperioden inden sommerferien.

Høringsfrist: 1. juli kl. 12.

 

  Er du medlem af DP?

  Vedhæft gerne høringssvar

  Høringsmateriale:
  Høringsbrev_vejledning om forebyggende sundhedsydelser
  Høringsudgave_Vejledning om forebyggende sundhedsydelser_Tilrettelæggelse og indhold
  Høringsudgave_Vejledning om forebyggende sundhedsydelser_Lovbestemte rammer

  Har du spørgsmål til processen kan du kontakte DP på aab@dp.dk eller Aja Skafte e-mail: ajs@dp.dk.