Høring af bekendtgørelse om voldsskadeforsikring

Dansk Psykolog Forening har fra Arbejdstilsynet modtaget ’Høring af udkast til bekendtgørelse om voldsskadeforsikring’.

Kort om bekendtgørelsen:

Voldsskadeforsikringen dækker erstatning og godtgørelse efter lov om erstatningsansvar til ansatte, som bliver udsat for vold, trusler eller andre voldsomme hændelser, foranlediget af personer, som de drager omsorg for på arbejdet.

Bekendtgørelsen fastsætter reglerne om, hvilke offentlige og private arbejdsgivere, der er forpligtet til at tegne voldsskadeforsikring samt regler om anmeldelse af sagen til forsikringsselskabet og sagens behandling.

En særlig opmærksomhed ved læsning af bekendtgørelsen er at gå ind og se, om ens arbejdsplads er repræsenteret. Herved kan vi i Dansk Psykolog Forening i et høringssvar gøre opmærksom på, hvis bekendtgørelsen ikke er dækkende.

Hvis du ønsker mere dybdegående information om indholdet af bekendtgørelsen, se da nedenstående høringsmateriale.

Eventuelle bidrag som skal indgå i Dansk Psykolog Forenings samlede høringssvar, bedes du indsendes via. formularen snarest muligt og senest d. 20. maj.

Høringsfrist: 20. maj.

 

  Er du medlem af DP?

  Vedhæft gerne høringssvar

  Høringsmateriale:
  Høringsbrev til ekstern høring
  Bekendtgørelse om voldsskadeforsikring

  Har du spørgsmål til processen kan du kontakte DP på aab@dp.dk eller Aja Skafte e-mail: ajs@dp.dk.