Udpegning til Workshop om udvikling af nye kliniske kvalitetsdatabaser i psykiatrien i RKKP

Dansk Psykolog Forening er blevet kontaktet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der inviterer til Workshop om etablering af nye kliniske kvalitetsdatabaser indenfor psykiatrien.

Baggrunden for workshoppen er, at RKKP – som led i 10års-planen for psykiatrien – har fået til opgave at udbygge og styrke de kliniske databaser på det psykiatriske område. Dette sker med henblik på at sikre ensartet behandling af høj kvalitet. RKKP skal således etablere flere nye kliniske kvalitetsdatabaser på psykiatriområdet og samtidig sikre, at eksisterende databaser på psykiatriområdet løbende opdateres og udbygges.

Dansk Psykolog Forening skal udpege 2-3 medlemmer til at deltage i workshoppen.

Workshoppen finder sted den 29.august 2024 kl.10.00-15.00 i DGI Byen- Tietgensgade 65 1704 København V.

Ønsker du at ansøge, skal du vedhæfte en kort motivation og eventuelt CV.

Bemærk, at det ikke er en garanti, at du får pladsen, blot fordi du ansøger. Vi vender tilbage til alle ansøgere hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Frist: 1. august 2024

    Vedhæft CV:

    Vedhæft ansøgning:

    Er du medlem af DP?

     

    Har du spørgsmål til processen kan du kontakte Aja Skafte på e-mail: ajs@dp.dk.