Ventetiden til psykologbehandling sætter rekord

Publiceret 26.05.2021 Af presserådgiver Anne Randby Toft

Borgere, der har behov for psykologhjælp i den offentlig psykologordning, venter rekordlænge på at komme i behandling. Det viser en ventetidsundersøgelse blandt ydernummerpsykologerne foretaget af DP.

Lider man af let til moderat angst eller depression, skal man i gennemsnit vente 16,2 uger på at komme i behandling hos en psykolog med ydernummer. Er man ung mellem 18-21 år – og dermed har ret til psykolog uden egenbetaling – er ventetiden på behandling af angst og depression 14,6 uger, som er det længste, foreningen har registreret, siden ordningen blev etableret.

DP har foreslået, at psykologordningen løftes for at imødekomme det store behov for behandling, og regionerne blandt andet giver flere psykologer mulighed for at hjælpe de borgere, som har behov for psykologbehandling.

DP foreslår

  • Øremærkning af midlerne. Midlerne til psykologbehandling tildeles fra Folketinget som en del af bloktilskuddet, men anvendes ikke altid på psykologbehandling, selvom borgere står i kø, og der er psykologer nok. DP foreslår, at midlerne til psykologbehandling fremadrettet øremærkes.
  • Ændring af bekendtgørelse. Den nuværende bekendtgørelse bør ændres, så regionerne har hjemmel til at anvende nogle af midlerne på, at psykologerne kan samarbejde med andre aktører rundt om borgeren for at forbedre kvalitet og sammenhæng for borgeren. DP foreslår, at bekendtgørelsen ændres, så ydernummerpsykologerne får mulighed for at arbejde bedre sammen med fx praktiserende læge, det øvrige sundhedsvæsen, jobcentre mm. og derved bidrager til at skabe sammenhæng i borgerens forløb.
  • Psykologbehandling efter behov. I dag henvises borgere til psykolog på baggrund af 11 henvisningskriterier. Det betyder, at en borger kan have behov for psykolog­behandling, men kan fejle noget forkert, og borgeren må derfor betale selv. Samtidig kan en patient, som ”fejler det rigtige”, stå uden et egentligt behandlings­behov. DP foreslår, at den praktiserende læge skal have mulighed for at henvise på baggrund af et vurderet behov for psykologhjælp.