Arbejdsprogram 2014-2016

17. c. Autorisationslovgivning

Dansk Psykolog Forening skal arbejde for, at der lovgivningsmæssigt bliver stillet krav om autorisation for at kunne nedsætte sig som privatpraktiserende
psykolog inden for det kliniske område.

Dette arbejde skal ske i samarbejde med Selvstændige Psykologers Sektion.

Det har vi gjort

Opgaven kræver en ændring af Psykologloven, og er ikke løst – endnu.  I relation til forskellige politiske indsatser og lobbyaktiviteter er sagen søgt fremmet. Bl.a. ved møder og anden kontakt til Sundhedsministeren og embedsværket i ministeriet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge