Dokumentoversigt til GF21

Download dokumenter til generalforsamlingen

Der er ikke materialer på print i år af hensyn til miljøet. Her kan du enkeltvis hente alle relevante dokumenter til generalforsamlingen. Du kan også downloade alle materialer samlet GF21 (130 sider i alt)

Bemærk at alle dokumenter er tilgængelig online via webapp til GF21, hvis du er deltager.

Dagsorden

2 Forretningsorden

3.1 Bestyrelsens beretning 2018-2021

3.2 Beretning fra Komite for etik 2018-2021


5 GENFREMSATTE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF REGELSÆT

5.1 Bestyrelsens forslag – Fuld vægtning af de studerendes stemmer ved generalforsamlingen

5.2 Bestyrelsens forslag – Mulighed for digital afstemning ved generalforsamlingen

5.3 Bestyrelsens forslag – Valg og frikøb af næstformand


6 NYE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF REGELSÆT

6.1.1 Bestyrelsens forslag – Mulighed for digital deltagelse i generalforsamlinger i alle decentrale enheder

6.1.2 Bestyrelsens forslag – Begrænsninger i hvilke poster man kan have samtidig i foreningen

6.1.3 Bestyrelsens forslag – Bestyrelsens kompetence til at forhandle formandens løn

6.1.4 Bestyrelsens forslag – Nedlæggelse af kursusudvalget

6.1.5 Bestyrelsens forslag – Oprettelse af Specialistuddannelsesnævn samt nedlæggelse af Specialistuddannelsesudvalg og Fagnævn

6.1.6 Bestyrelsens forslag – Valg til decentrale enheder

6.1.7 Bestyrelsens forslag – Mulighed for at intervenere i decentrale enheder ved fx konflikter eller sammenbrud

6.1.8 Bestyrelsens forslag – Habilitetskrav

6.1.9 Bestyrelsens forslag – Udelukkelse fra centrale og decentrale poster hos DP som følge af alvorlig kritik ved en klageinstans


6.2 MEDLEMSFORSLAG TIL ÆNDRINGER AF REGELSÆT

6.2.1 Medlemsforslag – Ændringer i Dansk Psykolog Forenings kredsstruktur

6.2.2 Medlemsforslag – Vedtægtsændringer kræver altid kvalificeret flertal


7 FORENINGENS FREMTIDIGE ARBEJDE MED FAGETIK

7.1 Bestyrelsens forslag til modernisering af vedtægter for Komité for Etik uden sanktionsmuligheder

7.1.1 Inkludering af Lovenes §26 i relation til modernisering af vedtægter for Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik uden sanktionsmuligheder

7.2 Bestyrelsens forslag til modernisering af vedtægter for Komité for Etik med sanktionsmuligheder

7.3 Revision af de etiske principper for nordiske psykologer


8 FASTLÆGGELSE AF BUDGET

8.1 Bestyrelsens forslag til budget

Bilag til 8.1 Noter til DP’s budget 2021-23

Bilag til 8.1 Honorar før og efter GF2021

8.2.1 Medlemsforslag – Komité for Etiks forslag om fastholdelse af honorar til telefonrådgivningen i Komite for Etik

8.2.2 Medlemsforslag – Decentrale enheders overførsel af midler


9 FASTLÆGGELSE AF FORENINGENS ARBEJDSOPGAVER

9 Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver

9.1 Bestyrelsens forslag til mål 1

9.2 Medlemsforslag til mål 1

9.3 Bestyrelsens forslag til mål 2

9.4 Medlemsforslag til mål 2

9.5 Bestyrelsens forslag til mål 3

9.6 Medlemsforslag til mål 3

9.7 Bestyrelsens forslag til mål 4

9.8 Medlemsforslag til mål 4

 

REGNSKABER

Regnskab for DP 2018

Regnskab for DP 2019

Regnskab for DP 2020

Kritiske revisorers bemærkninger til årsregnskabet 2018-2020

PROGRAM

Hent programmet for generalforsamlingen 11.-12. september 2021 i Øksnehallen i København.

Program for GF21

FULDMAGT

Generalforsamlingen foregår 11.-12. september 2021 i Øksnehallen i København. Der var sidste frist for tilmelding 1. september, men frem til 9. september kan du afgive din fuldmagt, så en anden kan stemme på dine vegne.

Afgiv fuldmagt

AFRAPPORTERING 2018-2021

Arbejdsprogrammet for 2018-2021 er afsluttet. Her kan du se afrapportering på alle programpunkter og en status over, hvad foreningen derudover har arbejdet for.

Se afrapportering 2018-2021

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge