sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening  for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.2

Fagligt samfundssind

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Foreningen bør oprette (og løbende gøre det) grupper af medlemmer, der i aktuelle tilfælde (f.eks. debatter) kan bidrage med den viden psykologien sidder inde med. Via talsperson giver foreningen så sit bidrag. Især omkring emner som f.eks. fattigdom, overgreb, ensomhed, aldring, psykisk lidelse og barndom. Generelt om forhold, der berører vores svageste medborgere.

Begrundelse

De stærkeste skuldre skal bære de største byrder eller Dem der har relevant viden bør lægge denne frem for dem der ikke har den.

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge