sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.10

Fælles psykologisk folkesundhedsanbefaling

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

DP udarbejder en psykologiske folkesundhedsanbefaling, som videnskabeligt og psykologfagligt begrundet, kan være med til at modvirke udviklingen af psykisk lidelse (stress, angst, depression mm.), samt støtte befolkningens psykiske trivsel. Forbilledet er tandlægernes anbefaling af daglig tandbørstning til at modvirke udvikling af caries samt generelle råd om kost og motion. Uden at foregribe en mulig anbefaling, så kunne den måske lyde sådan: “Brug hver dag mindst 10 min på din mentale træning”. DP etablere en arbejdsgruppe af psykologer fra relevante selskaber i DP og blandt medlemmerne, som over 1-2 år udarbejder et forslag til en psykologisk folkesundhedsanbefaling, der kan formidles af DP og psykologer. DP søger samarbejde med Sundhedsstyrelsen omkring formidling af den psykologiske folkesundhedsanbefaling. Hvis DP kan opnå et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, hvor psykologfaglighed og psykologledelse er tilstede, kan arbejdsgruppen forankres her. Ressourcer: DP’s administration bruger timer, og arbejdsgruppen får dækket transport og forplejning i forbindelse med møder. DP fremmer anbefalingen på AOP, informationsmøder for psykologer, videoer mm.

Begrundelse

En fælles psykologisk folkesundhedsanbefaling kunne mindske psykisk lidelse og øge psykisk trivsel i befolkningen. Den kunne øge opmærksomheden på psykiske forhold i dagligdagen hos befolkningen. Der er en interesse og behov for anbefalinger af høj faglig kvalitet. Psykologien vil stå tydeligere, som et eget fagområde, hvor folkesundhedsanbefalinger er en naturlig del fagligheden. Psykologien vil blive profileret i samfundet. Med en solidt faglig og videnskabelig underbygget anbefaling, der er almen psykologisk, så kunne den bidrage til at samle psykologer fra forskellige psykologiske skoler.

Vi offentliggør resultatet på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge