sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.11

Bedre behandling til borgere med misbrug og psykisk lidelse

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

Vi ønsker et politisk arbejde som vil tydeliggøre hvordan psykologernes kompetencer bør anvendes i større omfang for at løse de udfordringer, personer med dobbeltdiagnoser oplever i kommunerne og regionerne samt repræsenterer for behandlingssystemet. Vi ønsker at DP bliver mere proaktiv og udarbejder anbefalinger for dobbeltdiagnoseområdet samt styrker samarbejde med de forskellige aktører på området, mhp. at fremhæve og styrke psykologernes position på området.

Vi ønsker en formalisering af psykologernes kompetencer på dobbeltdiagnoseområdet, så vidt muligt i samarbejde med KL, regionerne og de øvrige relevante aktører og/eller etablering af et subspeciale som der findes i Norge. mhp. f.eks. at understøtte en større metodisk diversitet til denne komplekse målgruppe.

Begrundelse

Personer med en dobbeltdiagnose repræsenterer mellem ca.30% og 50 % af de patienter indskrevet i psykiatrien og over 50% af klienter indskrevet i misbrugsbehandlingen. Disse borgere har det særligt dårligt og er særlige omkostningsfulde, og alligevel kan behandlingssystemet pt. ikke tilbyde dem en kvalificeret og tilpasset behandling, herunder psykologisk behandling.

Vi mener at psykologer kan have en stor rolle at spille i dobbeltdiagnoseområdet til gavn for både borgerne og samfund, men for at opnå det er der brug  for en specifik opkvalificering af psykologer samt et politisk arbejde for at tydeliggøre psykologernes kompetencer ift. at løse de udfordringer, som hører til dobbeltdiagnoseområdet.

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge