sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.12

DP sætter øget fokus på aktuel samfundsudvikling og heraf afledte psykologiske udfordringer

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

DP medvirker aktivt til udvikling af tilbud om vejledning til borgere, organisationer og myndigheder i forbindelse med påtrængende problemstillinger, hvor psykologer har ekspertviden, erfaring og kompetence.

Samarbejdet mellem DP og de decentrale enheder forstærkes i forbindelse
med etablering af arbejdsgrupper til beskrivelse og løsning af konkrete opgaver i krydsfeltet mellem samfund, gruppe og individ. DP har fast repræsentation og der gives økonomiske midler og sekretærhjælp til disse ad hoc grupper.

DP tager initiativ til samarbejde med psykologer i Europa og internationalt med henblik på inspiration til, hvordan kulturel og interkulturel forståelse og forskning integreres med traditionel individorienteret psykologpraksis.

Begrundelse

Der er brug for, at vi som psykologer bliver endnu mere synlige end det er tilfældet nu og at såvel indsigt og viden om forudsætninger for at et mental-hygiejnisk sundt miljø og hvordan mistrivsel forebygges, såvel som formidling af og hvilke behandlingsformer der er forskningsmæssig evidens for.
På en lang række aktuelle områder vil psykologer kunne bidrage mere til indsatsen omkring aktuelle samfundsproblematikker, f.eks. ulighed, kønsproblematik ,etniske problemer, fordomme.

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge