sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.13

Online/tlf. terapi som permanent mulighed via sygesikringen

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

– Online/tlf. terapi bliver en permanent mulighed for ydernummerpsykologer på lige fod med f2f terapi

– Ydernummerpsykologer behøver ikke at give en faglig argumentation for valget af online/tlf. terapi fremfor f2f terapi
– Ydernummerpsykologer må fortsat udføre online/tlf. terapi ved første samtale også efter tillægsaftalens (pga. Coronakrisen) løbetid
– Online/tlf. terapi må udføres både hjemmefra og et andet sted fra og ikke kun i egen klinik
Forslaget vil være til gavn for en bredere medlemsskare, alle der er åbne for online/tlf. terapi

 • Hvilke indsatser skal iværksættes? Uddannelse, forskning og kurser i
  online/tlf. terapi. Herunder etik og sikring af data og fortrolighed.
  Hvordan varetager vi på den bedste måde anvendelsen af forskellige
  mødeformer/medier med henblik på at sikre psykisk sundhed?
 • Hvad opnås der, hvis forslaget vedtages?
 • Der opnås en mere fleksibel ordning, mere sundhed for pengene,
  potentielt færre sygemeldinger blandt psykologer.
 • Flere psykologer at vælge imellem for klienter.
 • Terapeutiske forløb skræddersyet til klientens behov, flere
  muligheder for klienten at vælge imellem mht. mødeform.
 • En supplerende mulighed for nedbringelse af ventetider i
  spidsbelastede områder.
 • At nå særlige klientgrupper, herunder også klientgrupper, som måske
  ellers ikke ville have gået til psykolog.
 • Er der momentum for sagen
 • Det er et område i fremdrift, og vi oplever interesse for muligheden
  hos kolleger og klienter.
 • Kræver dit forslag mange eller få ressourcer? Ordningen kører
  allerede og kræver derfor forholdsvis få ressourcer, se eventuelt
  punktet vedrørende indsatser.

Begrundelse

Vi vil gerne følge med den teknologiske udvikling og livsstilsændring i samfundet, psykiatrien og det danske sundhedssystem. Samtidig er det afgørende for os at kunne konkurrere på lige fod med psykologer, som ikke har ydernummer, psykiatere, psykoterapeuter, coaches o. lign. Bemærk at netværksfirmaerne allerede har etableret egne platforme for onlinesamtaler.

Vi mener, at flere psykologer vil være motiverede til at bruge online/tlf. terapi, hvis online/tlf. terapi bliver en permanent mulighed på lige fod med f2f terapi. Mange ydernummerpsykologer holder sig tilbage for at bruge online/tlf. terapi fordi der skal argumenteres for valget af dette. Vi mener, det skal være en mulighed på lige fod med f2f terapi, så længe klienter ønsker og er enige i det.

Forskning peger på, at i hvert fald online terapi har lige så god effekt som f2f terapi. Se følgende metanalyse: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15228830802094429 

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge