sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.1

Flere henvisningskriterier til behandling i privat regi

Vær med i beslutningsprocessen

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

Mit forslag handler om overgange mellem offentlig og privat praksis, hvor jeg foreslår at arbejde på at få oprettet flere henvisningskategorier/diagnoser til tilskudsberettiget behandling i privat regi. Særligt er mit forslag at kunne henvise mennesker med let til moderat personlighedsforstyrrelse/ tilknytningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, da jeg oplever, at der mangler en indsats før lidelsen bliver så svær, at der skal henvises til psykiatrisk behandling.

Mit forslag er, at mennesker med disse udfordringer burde kunne henvises til et pakkeforløb der kan rumme længerevarende terapeutiske forløb både individuelt eller i gruppe samt muligheden for samarbejde med privatpraktiserende psykiater.

Begrundelse

Jeg oplever aktuelt at mennesker med disse lidelser, på let til moderat niveau, bliver “tabt” da de ikke tilhører psykiatriens målgruppe, da de eksempelvisikke er suicidaltruede, selvskadende eller ikke har lavt nok BMI. Mennesker med disse vanskeligheder er i stor risiko for at blive faste psykiatribrugere, og som det er nu oplever jeg at de bare venter på at blive “syge nok” til psykiatrien. Disse mennesker kunne profitere af psykoterapeutisk behandling, men er ofte udfordret på at skulle betale fuld pris netop fordi der ikke er dækning via sygesikringen.

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge