sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.14

Supervision som en fast del af arbejdet i ældresektoren

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

Med momentum fra det aktuelle Ældretopmøde, som blandt andet havde fokus på faglig kvalitet og kompetenceløft, fremsætter vi forslaget om, at supervision til medarbejdere skal være en naturlig del af arbejdet i ældresektoren.

Dette vil kræve en kulturændring på ældreområdet, hvor opbakning fra ledelse og lokalpolitikere er afgørende for, at den nødvendige tid og ressourcer bliver prioriteret i driften. Personalet bør gives den anerkendelse og mødes med forståelse for, at ældreområdet i dag kalder på høj faglighed til at løfte komplekse og krævende opgaver hver eneste dag.

Ved at udbrede kendskab til psykologens bidrag af kvalificeret supervision, kan Dansk Psykologforening præge de politiske beslutninger og sundhedsmæssige anbefalinger på ældreområdet. Dette er et vigtigt element i at fremme et sundt og fagligt stærkt arbejdsmiljø for personalet, samt at skabe tryghed og trivsel hos borgere og pårørende.

Begrundelse

Flere psykologer kan få ansættelse eller opgaver i ældresektoren.
Supervision for medarbejdere kan være med til at:

  • Højne kvaliteten af indsatserne på ældreområdet, både ved udredning, rehabilitering, behandling og pleje samt at understøtte etiske og kritiske refleksioner over egen praksis. • Fremme miljø- og psykosociale tiltag ved borgere med mistrivsel eller udadreagerende adfærd mhp. at reducere brugen af antidepressiv og antipsykotisk medicin samt at nedbringe magtanvendelser.
  • Fremme et sundt psykisk arbejdsmiljø for de ansatte, hvilket kan forebygge og/eller reducere sygefravær, udbrændthed, omsorgstræthed og forråelse.
  • Støtte personalet i at inddrage og aflaste pårørende.

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge