sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.15

Mestringssamtaler som støtte efterudredningsforløb for demens

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende, bør som en integreret del af et udredningsforløb tilbydes 5 ”mestringssamtaler”.
”Mestringssamtalerne” tilbydes i forlængelse af et afsluttet udredningsforløb og kan varetages af en gerontopsykolog eller en anden kvalificeret sundhedsarbejder, der modtager supervision af psykolog med gerontopsykologisk erfaring.

Samtalerne til tidligt diagnosticerede kan bevirke en større evne til at mestre den krævende livssituation og hermed udskyde/reducere behovet for hjælp fra hjemmeplejen. Pårørende til mennesker med en demenssygdom, kan have behov for psykisk støtte i en vanskelig og til tider udmattende livssituation samt støtte til at gøre god brug af tilbud om sundhedsydelser i primær- og sekundærsektoren. Samtalerne kan yderligere bidrage til at sundhedspersonale og pårørende opbygger et gendigt respektfuldt samarbejde.

Begrundelse

Samtalerne kan være med til at understøtte, at den neurologiske og neuropsykologiske demensudredning sker under hensyntagen til basal gerontopsykologisk viden og omtanke for mennesket og livet efter diagnosen.

Mange ældre oplever et større erkendelsesgrundlag for tilværelsens eksistentielle elementer, herunder en mere klar forholden sig til og accept af døden, og hvad den gør ved livet. Dette er i høj grad gældende for borgeren og dennes pårørende, som får besked om en uhelbredelig og degenererende sygdom som demens. Psykologen vil med samtalerne kunne skabe rum og forståelse for de svære livsomstændigheder og den medfølgende sorg.

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge